Bilde_08.08.2022__14_08_43.jpg

Grunnkurs UNG Murvika >

Påmeldingsskjema til grunnkurs 2023

Grunnkurs hav

Kurset er for ungdom i alderen 14.-17.år.

Kurset er finansiert gjennom tippemidlar frå Friluftsrådenes Landsforbund, men kostar kr 150.- som dekker kostnader til kursavgift eller våttkort frå padleforbundet

Stad: Murvika i Skodje
Dato: Fredag  18.aug -tom søndag 20.august (3 dagar)
Tidsrom: Kl 10-16 (6t)
Pris: kr 150.- 
Kursleiar: Sara Magnadottir

Utstyr:
Du treng våtdrakt eller tørrdrakt. (Mange utstyrsbasar i regionen har utstyr til gratis utlån - sjekk her for oversikt)
Ta med tørt skift i vanntette posar til å ta med i kajakken
Mat og drikke

Deltakarar får ei praktisk, kajakk- og bruksvennleg gåve med friluftsrådet.

Du får låne kajakk, åre, spruttrekk og vest med Sunnmøre friluftsråd

Påmelding så raskt som råd!

Utfyllande informasjon vert sendt til påmeldte deltakarar!

Kursinnhald frå Norges padleforbund:

Hovedmål

Deltakeren introduseres til kajakken og utstyret. Etter endt kurs har deltakeren gjennom enkel praktisk øvelse lært å bruke kajakk, åre, trekk og vest. I tillegg er deltakeren kjent med enkle sikkerhetsrutiner og øvelser, samt hvordan effektivt manøvrere kajakken.

Delmål

Løfte, bære, sjøsette og entre kajakken
Effektiv fremoverpadling
Bakoverpadling og stopp.
Sideveis forflytning av kajakken.
Lavt støttetak.
Styretak (bak).
Sving (sveipetak og styretak).
Ilandstigning.
Sikring av kajakk etter ilandstigning
Redningsteknikker
Skadeforebygging
Planlegging av enkel tur som skal gjennomføres
Generell sikkerhet og grunnleggende sjømannskap
Generelt om friluftsliv og Allemannsretten
Sporløs ferdsel

Det er avgrensa plassar på kursa og det blir fort fullt, meld deg på så raskt som råd!

Utfyllande informasjon blir sendt til påmeldte!

Deltakarinformasjon til registrering av våttkort med Padleforbundet
Fornamn:* 
Etternamn:* 
Adresse:* 
Postnummer:* 
Poststad:* 
Mobil:* 
E-post:* 
Denne e-post adressa vil vere knytt til din personlege brukarprofil i databasen til Padleforbundet. Det kan vere lurt å bruke ei privat e-post adresse sidan du seinare kan ha behov for å oppdatere profilen, eller tilbakestille passord. Har du ikkje eigen e-post adresse må du bruke ein av dei føresette sin e-post
Fødselsdato:* 
Kurset er for ungdom mellom 14 og 17 år.(f.år 2006-2009)
Velg dato
Kjønn:* 


Medlemsklubb: 
Fyll berre ut om du allereie er medlem av ein padleklubb registrert i Norges padleforbund
Vil motta e-post:* 
Gjeld informasjon frå Norges padleforbund


Føresette informasjon og samtykke
Føresette samtykke:* 
Vi er informert om at deltakar vert med på padlekurs i regi av Sunnmøre friluftsråd. Kurset er eit introduksjonskurs UNG. Det er 2 vegleiarar med ansvar for kurset for maks 10 deltakarar.


Namn føresette:* 
Mobiltelefon føresett:* 
E-post føresett:* 
Kopi av skjema vert også sendt til denne e-post adressa. Med eit lite atterhald om at ikkje det er feil i oppsettet. Gi i så fall beskjed til christer@friluftsraadet.no så skal vi få prøvd å fiksa dette
Løyve til bilde:* 
Friluftsrådet treng bilde til dokumentasjon på gjennomført aktivitet med bruk av prosjektmidlar. Vi treng og løyve til bilde dersom journalistar/media kjem for å lage eventuell reportasje frå kursa. Det kan også vere viktig for friluftsrådet å ha gode bilde vi kan bruke til illustrasjonsbilde ved seinare høve.


Personvern av opplysningar:* 
Alle opplysningar som vert gitt i dette skjemaet vert berre nytta av friluftsrådet og leiarane på kurset. Leiarane har teieplikt. Informasjonen vert lagra i friluftsrådet sin database som er knytt til heimesida. Utover informasjon vi må gi til Norges Padleforbund for registrering av personleg våttkort vert ingen informasjon vidaresendt til andre.

Våttkort
Våttkort:* 


Våttkortnummer: 
Dersom du har kryssa av for at du allereie har våttkort må du fylle ut våttkortnummeret ditt her. Våttkortnummeret finn du nede til høgre på framsida av våttkortet (der du signerer namnet ditt)
Anna
Fritekst: 
Her kan du skrive utfyllande informasjon til friluftsrådet. Du kan skrive beskjed til vegleiarane om det er noko vi bør vite eller prøve å ta omsyn til. Dette feltet er ikkje obligatorisk og kan stå tomt.
Tegn igjen
Utstyr - hopp over
Utstyr: 
Vi hadde i utgangspunktet tenkt å trykke t-skjorter til alle deltakarane på padlefestivalen i år. Men vi fann noko anna som vi tenker vil vere meir praktisk, kjekkare å ha og med lengre bruks- og levetid enn t-skjorte. Med eit lite atterhald blir dette ei gåve på første kursdag. Menyvala under i forhold til t-skjorte storleik kan vi dessverre ikkje fjerne utan at vi øydelegg allereie innsendte påmeldingar! Gjer difor vel og hopp over dette spørsmålet.