Kjapp_paa_knappen_uteleik.JPG

Prosjektet Slå på ringen

I 2021 set vi i gang med aktivitetsprosjektet "Slå på ringen - å kjenne gleda av røyrsla, i lag, ute". Dette er ei vidareutvikling av Leikepatruljen og er retta mot barneskulane. Prosjektet er gjort mogleg gjennom støtte frå Sparebanken Møre.

buldring.jpg

Friluftsliv for unge pasientar og pårørande

Er du mellom 12 og 18 år og pasient eller pårørande? -Bli med på kjekke friluftslivsaktivitetar våren 2021

20200828_103409.jpg

Store planar for Hundsvær og Tyskholmen

Dei to holmane Hundsvær og Tyskholmen, rett utanfor bysentrum i Ålesund, har stort potensiale til å bli svært viktige for rekreasjon og friluftsliv for befolkninga, både lokale og tilreisande. Skisseplanen er klar - no startar arbeidet med ...

Heroey_nytt_medlem_i_friluftsraadet.jpg

Stikk UT! i Herøy i sommar

Frå 1. mai i år kan du også gå Stikk UT! turar i Herøy. Kommunen har vedtatt å melde seg inn i Sunnmøre friluftsråd, og førebuingane har starta.

Regionbyggarpris_2020_foto.jpg

Stikk UT! kåra som Årets regionbyggar 2020

- Stikk UT! har bidratt til å gjere innbyggarane i fylket kjende med, og stolte av, sitt eige fylke. Det er eit tilbod til alle i Møre og Romsdal, uavhengig av geografi, alder og sosiale forhold. Med nesten 1 million registrerte turar i 2020 er ...

Friluftsraadet_staben_Sunnmoere_2020.jpg

Julehelsing frå friluftsrådet

Alle tilsette i friluftsrådet ønsker alle på Sunnmøre ei fin jul og takkar for året som er gått. Vi ser fram til eit aktivt og innhaldsrikt 2021 i arbeidet for friluftsinteressene på Sunnmøre!