presenningskast.jpg

Påmelding til årets friluftsskular

Friluftsrådet arrangerer friluftskular i Sula, Volda og Ålesund (Stafsethneset og Skodje). Vi har no opna for påmelding. 

118518244_337742374017520_3410239378068134569_n.jpg

Fjørerydding i påska

Å rydde plast i fjøra er ein flott aktivitet i påska! Du får alt på ein gong: Fysisk aktivitet, frisk luft, og den gode kjensla av å vite at du gjer ein viktig jobb. Kjekt er det også!

118378681_1242930672708818_2858537054396693338_n.jpg

4,5 mill. til marin forsøpling

Sunnmøre friluftsråd har frå Miljødirektoratet fått innvilga 4,5 mill. kroner over ein to års periode for arbeid mot marin forsøpling.

Presentasjon1.jpg

Årsrapport og arbeidsplan

Årsrapport for 2020 og handlings- og arbeidsplan for 2021-2023 er ferdige og sendt til representantskapsmøtet for endeleg vedtak. Møtet er utsett frå 7. april til 10. juni grunna covid-19.

Kjapp_paa_knappen_uteleik.JPG

Prosjektet Slå på ringen

I 2021 set vi i gang med aktivitetsprosjektet "Slå på ringen - å kjenne gleda av røyrsla, i lag, ute". Dette er ei vidareutvikling av Leikepatruljen og er retta mot barneskulane. Prosjektet er gjort mogleg gjennom støtte frå Sparebanken Møre.

buldring.jpg

Friluftsliv for unge pasientar og pårørande

Er du mellom 12 og 18 år og pasient eller pårørande? -Bli med på kjekke friluftslivsaktivitetar våren 2021