Naturlos_mai-aug_2022__Side_1.jpg

Vårens Naturlosavis med mange flotte turmål

Sunnmøre friluftsråd gir årleg ut to Naturlos aviser - ei om våren og ei om hausten

I Naturlosavisene finn du ei rekke turar som du kan delta på saman med Andr dog ein naturlos (turleiar). Alle turene er gratis å delta på.

Her finn du vårens avis:
download   Naturlos_mai-aug_2022_.pdf