Årsrapport og arbeidsplan

Årsrapport for 2020 og handlings- og arbeidsplan for 2021-2023 er ferdige og sendt til representantskapsmøtet for endeleg vedtak. Møtet er utsett frå 7. april til 10. juni grunna covid-19.

Her kan du lese om kva friluftsrådet har gjennomført i 2020, og kva vi planlegg å arbeide med i dei komande åra. Det er representantskapsmøtet som fattar endeleg vedtak i årets representantskapsmøte 10. juni.