Sla_og_778__pa_og_778__ringen_logo.png

Finnbeck og Fia

Kvar veke ut  2021 vil vi dele ein uteleik til inspirasjon for alle i prosjektet Slå på ringen.  Leiken denne veka heiter Sirkelparadis

Slå på ringen  - uteleik for betre folkehelse er eit tilbud til elevar, tilsette i skulen om leikeverkstadar og inspirasjonsfilmar til alle.  Vi er godt i gang med å filme tilsaman 30 barneleikar som blir liggande åpent for alle her på heimesida vår og på vår Youtube-kanal. Det kjem både ringleikar, hoppetau, hoppestrikk, liten ball, klappeleikar og Katt og mus. Jo fleire leikar vi alle kan jo meir kan vi leike på eiga hand. Vil du bli med på leiken? Vi samarbeider med Skodje barneskule, Aspøy skole og Langevåg barneskule i dette arbeidet. 

Finnbeck og Fia