Kjapp_paa_knappen_uteleik.JPG

Prosjektet Slå på ringen

I 2021 set vi i gang med aktivitetsprosjektet
"Slå på ringen - å kjenne gleda av røyrsla, i lag, ute".
Dette er ei vidareutvikling av Leikepatruljen og er retta mot barneskulane. Prosjektet er gjort mogleg gjennom støtte frå Sparebanken Møre.

Prosjektet har som mål å inspirere både små og store til variert leik og rørsle ute. Her tel vi ikkje talet på pulsslag eller kilometer, men latterkuler, robust leik, raude kinn og samkjensle.

Prosjektet består av inspirasjonssamlingar for elevar i barneskular.
I tillegg blir det i 2021 kurs for dei tilsette i skulen med leik, rørsle, og kreativitet ute som tema. Det tredje elementet i prosjektet er etablering og utvikling av ein digital leikebank der skulane og andre kan hente inspirasjon.
Uteleik er mykje meir enn frisk luft og fysisk aktivitet. Her møtest framtidsferdigheitene og fagfornyinga. Leik, rørsle og læring heng saman. Leik er sosial forståing, utforsking, rørsle, fantasi, samkjensle, tryggleik og strategi. 

Prosjektleiar er Inger Bakke i Sunnmøre friluftsråd. Ho er utdanna skodespelar og lang erfaring i arbeid med leik, rørsle og kreativitet.