Skjermbilde_vinter.PNG

Stikk UT! Bedrift heile året

Stikk UT! har bidratt tilsamhald, trivsel og felles naturopplevingar på mange arbeidsplassar i sommarhalvåret. No tilbyr vi vinterturar i tillegg, både på ski og til fots - og alt i same pakken.

Stikk UT! Bedrift har blitt ein stor suksess, og dei aller fleste som har vore med tidlegare melder seg på igjen kvart år.  Fleirtalet er med på Stikk UT! i sommarhalvåret, men nokre har også vore med på Stikk UT! Ski. Denne sesongen varer frå 15. desember til 2. påskedag. 

Men snø og flotte skiløyper er ikkje likt fordelt i kommunane, og mange har etterlyst eit turtilbod til fots om vinteren. Dei fleste kommunane har turar som er like fine å gå heile året, og det å kome seg ut på tur er like viktig uansett årstid. Derfor startar vi i år ein prøvesesong med Stikk UT! Vinterfottur i same perioden som Stikk UT! Ski. Deltakarane kan fritt vere med på begge, og det blir ulike topplister for kvar av turformene.

Nytt i år er også at vi tilbyr heilårspakkar med Stikk UT! til arbeidsplassar som vil satse på aktivitet og turglede også i den mørke årstida. 

Her kan du lese meir om tilbodet:     
download   Stikk_UT__ski_-Bedrift_SFR_nov2020_Nynorsk.pdf