Påmelding Stikk UT! Bedrift, Sunnmøre 2021 >

Her finn du skjemaet for påmelding til Stikk UT-bedrift Sunnmøre 2021

Påmelding til Stikk UT! Bedrift i skjemaet under. 

Sjå dei ulike pakkane og prisar under, merk at alle prisar er oppgitt uten mva.

Grøn pakke:  

Grøn pakke:  

Inkluderer tilgang til registreringsløysning og statistikk for tilsette i bedrifta. 
Toppliste over alle bedriftene som er med i Stikk UT! Bedrift.
-15% på krus og andre Stikk UT!-produkt.

Pris: Vinter kr 2 100
         Sommar kr 3 000
         Vinter og sommar kr 4 100

Blå pakke:

Inkluderer tilgang til registreringsløysning og statistikk for tilsette i bedrifta.
Toppliste over alle bedriftene som er med.
Høve til å legge til avdelingar (maks 6).
Logo på stikkut.no under; Stikk UT! Bedrifter blå og raud pakke:
-15% på krus og andre Stikk UT!-produkt.

Pris:  Vinter kr 10 100
         Sommar kr 13 100
         Vinter og Sommar kr 21 000

Raud pakke:

Inkluderer tilgang til registreringsløysning og statistikk for tilsette i bedrifta.
Toppliste over alle bedriftene som er med.
Høve til å legge til avdelingar (maks 10).
Logo på stikkut.no under; Stikk UT! Bedrifter blå og raud pakke:
-15% på krus og andre Stikk UT!-produkt.

Pris:  Vinter kr 17 600
         Sommar kr 21 600 
         Vinter og Sommar 37 000

Påmelding til Stikk UT! - bedrift kan du gjere fortløpande her (Siste frist for å melde seg på Stikk UT! Vinter + Vinter og sommar er 31.januar)

Ønskjer du meir informasjon, ta gjerne kontakt med oss.

Kontaktperson Sunnmøre Friluftsråd:

May Britt Haukås, may@friluftsraadet.no  Tlf: 977 09 653


Påmeldingsskjema for bedrifter på Sunnmøre:

Bedrift og kontaktperson
Namn på bedrift:* 
Eventuelt avdeling: 
Namn på administrator:* 
Kontaktinformasjonen til den som skal administrere Stikk UT-bedrift i verksemda
Epost administrator:* 
Val av bedriftspakke
Jeg vil melde min bedrift på:* 


Bedriftspakke:* Telefon/mobil administrator:* 
Antal ansatte i bedrifta: 
Har bedrifta vore med på Stikk UT! tidlegare? 


Om du svarte JA over; huk av for korlies du ynskjer å aktivere bedrifta: 


Fakturainformasjon
Fakturaadresse:* 
Postnummer:* 
Stad:* 
organisasjonsnummer:* 
Referansenr/fakturaspesifisering: 
Dersom de treng referansenummer eller anna spesifisering på fakturaen så kan de skrive dette her