20160525_130210.jpg


Miljøpris til Sunnmøre friluftsråd

Sunnmøre friluftsråd får Miljøprisen 2019 frå Ålesund kommune!

Det var eit samrøystes formannskap i Ålesund kommune som vedtok at Miljøprisen 2019 skal gå til Sunnmøre friluftsråd. Vi får prisen for arbeidet vårt med tilretteleggingstiltak, skjøtsel og vedlikehald i friluftsområda vi har ansvar i, for Skjergardstenesta og arbeidet med marin forsøpling. Prisen blir delt ut på kommunestyremøtet den 5. desember. 

I friluftsrådet er vi svært glade og takksame for prisen - det gjer godt at arbeidet vårt bokstaveleg talt blir sett pris på!