Framside_mai-juli.JPG


Bli med på tur!

Årets første Naturlos-avis inneheld informasjon om 83 turar du kan vere med på saman med andre.  Alle er gratis, og til dei aller fleste er det berre å møte opp på rett stad til rett tid. Dette er ein fin måte både å bli kjent med nye folk og nye område på. Nokre av turane går også til Stikk UT!-turmål.


Med økonomisk støtte frå Friluftsrådenes Landsforbund og Møre og Romsdal fylkeskommune gir Sunnmøre friluftsråd kvart år ut to aviser i samarbeid med Nytt i Uka med informasjon om turar i medlemskommunane. Dei fleste blir arrangert av lokale lag og foreiningar, men det er ikkje nødvendig å vere medlem for å bli med.

Denne første utgåva i år omfattar turar i perioden mai-juli. I starten på august kjem den neste, med arrangerte turar utover hausten. Ta vare på avisa og plukk ut dei turane du har lyst og høve til å bli med på.

Du kan også lese avisa her:      

download   Naturlos_mai-juli_2018.pdf