Nihusen__25_.jpg

Stikk UT! post på Nihusen i Skodje kommune

Stikk UT! og god sommar!

Stikk UT! 2016 har vore ein kjempesukssess med svært stor aktivitet! 

Sunnmøre friluftsråd ynskjer alle ein god sommar - og ei klar oppfordring til å Stikk UT!

Dersom du ikkje kjenner til Stikk UT! så kan du få litt meir inspirasjon i videoen og artikkelen om "Sunnmøres Stikk UT konge"

Sunnmoeres_Stikk_UT_konge.JPG

Skjermbilde frå nettartikkelen i NRK Møre og Romsdal

Her kan du bli kjent med ein svært aktiv Stikk UT brukar 2016:

Her er lenke til artikkel frå NRK Møre og Romsdal om "Sunnmøres Stikk UT! Konge"

Friluftsrådet har litt redusert kontortid i fellesferien, men vi fører tilsyn med toalett og friluftsområde som vi har ansvar for


På grunn av ferieavvikling vil vi informere om at Friluftsrådet har redusert kapasitet til å følgje opp epost og telefonar.

Dersom noko hastar kan du prøve å legge att beskjed eller e-post til dagleg leiar May Britt Haukås.

Mobil(svar):  977 09 653

Epost: may@friluftsraadet.no

Elles har Friluftsrådet folk på drift som ser til toalett og friluftsområde som vi har ansvar for også i ferien. Men i god vêrs periodar kan toaletta midlertidig vere prega av mykje besøk mellom våre tilsyns-runder.

Gjer vel og hjelp oss å halde toalett og friluftsområde i god stand!