Myklebust_3.jpg


Spørjeundersøkinga er avslutta

Friluftsrådet takkar alle som har bidrege med data til spørjeundersøkinga i kring skredproblem med utangspunkt i varslingsregion Sunnmøre

Vi skal no sjå på og analysere den informasjonen som vi har fått.

Rapport når dette arbeidet vert ferdig blir å finne på heimesida her under "Til nedlasting" og Skikompis