Friluftskonferansen_2015.JPG


Friluftskonferansen 2015

Friluftsliv - ein lokal utviklingsmotor


Møre og Romsdal fylkeskommune, Forum for natur og friluftsliv, Den norske turistforening, Friluftsrådet for Ålesund og omland og Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal inviterer til konferansen "Friluftsliv - ein lokal utviklingsmotor".


Programmet kan du last ned her: Friluftsliv - ein lokal utviklingsmotor

Påmelding finn du her: Påmelding


TYSDAG 22. SEPTEMBER
10.00-19.00: Guida tur over Romsdalseggen

Turen over Romsdalseggen går midt i Noregs
vakraste fjellverden - med ei utsikt som kan
ta pusten frå den mest erfarne fjellvandrar: her
er fjell og fjord, tindar og fossar på alle kantar.
Romsdalseggen er balkongplass til eit drama kor
aktørane er dei villaste fjella i Noreg. Etter kvart
som du bevegar seg langs eggen opptrer dei ein
etter ein: Kongen, Dronninga, Romsdalshorn,
Store Trolltind ,Store Venjestind... For ikkje å
snakke om Trollveggen med tanngarden av
forrevne trolltindar. Som bakteppe kan du
skimte Trollstigen, Molde by, og Norskehavet.
(romsdal.com)

Turen krev gode fjellsko og fysisk form til å vere
på tur i 7-8 timar. Niste, drikke og klede til å vere
i fjellet ein heil dag.


Oppmøte ved Grand Hotel Bellevue kl 10.00

ONSDAG 23. SEPTEMBER
Kva vil vi med utviklinga av friluftslivet?
10.00-10.15 Velkommen til Åndalsnes
- Lars Olav Hustad, Ordførar Rauma kommune
Friluftslivet sin verdi:
10.15-10.45: For menneska -Svein Neerland, seksjonsleiar folkehelse
Møre og Romsdal fylkeskommune
10.45-11.15 For næringslivet -Børge Gjeldvik, daglig leiar Axess
11.15-11.30: Beinstrekk
11.30-12.00: For reiselivet -Roar Harsvik, Destinasjon Nordmøre
og Romsdal
12.00-12.30 For kommunen -Solveig Brøste Sletta, Nordveggen AS
12.30-13.30 Lunsj
Friluftslivet sine rettar og plikter
13.30-14.10 Allemannsretten og allemannsplikten -Marianne
Reusch, ph.d. "Allemannsretten - friluftslivets rettsgrunnlag
»
14.10-14.50 Sameksistens på begrensa areal -Frode Flemsæter,
seniorforskar og Dr.polit. ved Norsk senter for bygdeforskning
Tilrettelegging av natur
14.50-15.10 Merkehandboka -Anne Mari Aamelfot Hjelle,
organisasjonssjef i Den Norske Turistforening
15.10-16.00 Tur til Nebba og befaring av anlegg med jodling i
Romsdalsfjella -Kleine Heine og Polkabjørn
-Solveig Brøste Sletta, Nordveggen AS
16.00-16.30 Via ferrata i Norske fjell? -Sverre Hjelmeland,
Tindevegleder (UIAGM/IFMGA) Norgesguidene
16.30-18.00 Tilbod om tur til Rampestreken. Dei som vil avslutte
på Nebba går ned til hotellet
20.00 Middag med underhaldning av Kleine Heine og Bjørn
på langs

TORSDAG 24. SEPTEMBER
Korleis få til utvikling av friluftslivet?
Planlegging for utvikling av friluftslivet
08.30-08.45 Film om prosjekt i kommunane
08.45-09.15 Verdien av planlegging i kommunane -Ole Helge
Haugen, Fylkesplansjef Møre og Romsdal
fylkeskommune
09.15-09.45 Planlegging for kven? Presentasjon av brukarundersøkinga
for StikkUT! -Guri Kaurstad Skrove,
Møreforskning og Ola Fremo, Friluftsrådet Nordmøre
og Romsdal
09.45-10.00 Beinstrekk
Verktøy for kommunane
10.00-10.30 Kva kan fylkeskommunen bidra med? -Petter Jenset,
rådgivar friluftsliv ,Møre og Romsdal fylkeskommune
10.30-11.00 Beinstrekk
Slik har vi gjort det hos oss
11.00-11.30 Tilrettelegging i Ålesund -Kathrin Kobbevik,
folkehelsekoordinator i Ålesund kommune
11.30-12.00 Statens vegvesen som stibyggar i samarbeide med
ein frivillig organisasjon -Jens Ivar Fjellhaug og
Anne Britt Moen, Statens Vegvesen
12.00-12.30 Tilrettelegging i verdsarvområdet -Merete Løvoll
Rønneberg, Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv
12.30-13.00: Gruppearbeid
13.00 Takk for no og lunsj