IMG_20190624_121811.jpg

Murvika (Skodje/Ålesund) 2023 >

Friluftsskule for barn i alderen 11 til 13 år med base i Murvika i Skodje. Friluftsskulen vert gjennomført i veke 27; måndag 3.juli tom torsdag 6.juli

Litt om friluftsskulen

Alle aktivitetane er på dagtid frå ca. kl 0900-1600 ,med ein avsluttande dagsekspedisjon på torsdag.

Nokre av aktivitetane:

  • Bading
  • Kajakk
  • Orientering
  • Tur
  • Leikar
  • Utforsking i naturen

Tal deltakarar: Til saman er det 20 plassar på Friluftsskulen.

Leiarar: 

Det er svært dyktige leiarar på friluftsskulane med høgskuleutdanning i friluftsliv eller Naturguidestudie. 

Leiarane på denne friluftsskulen er Sara Magnadottir, Jonas Holm og Ingrid Lauritzen.

 Eventuelle spørsmål om friluftsskulen kan sendast til koordinator Sara Magnadottir, på e-post friluftsskule@friluftsraadet.no , eller på mobil: 95 77 53 90

Tidspunkt: Måndag 3.juli tom torsdag 6.juli

  • Måndag 0900-1600: Bli kjent leikar, vedhogging, mat på bål
  • Tysdag 0900-1600: Orientering, førstehjelp, leik
  • Onsdag 0900-1600: Kajakk halve dagen og anna tema resten av dagen
  • Torsdag 0900-1600: Ekspedisjon i nærområdet

Dette er førebels vekeplan, med atterhald om endringar. Utfyllande informasjon med dagsplan, pakkeliste og turmål vert sendt til påmeldte deltakarar.

Deltakarpris:

I fjor var deltaking på friluftsskulane gratis takka vere ekstern støtte.

Per i dag har vi desverre ikkje denne moglegheita slik at vi må ta ei lita deltakaravgift på 500 kroner per barn.

Vi gjer merksam på at påmeldinga er bindande! 

Påmeldingsfrist: Frist 12. juni
NB! Denne friluftsskulen er svært populær og har vore fullteikna dei siste åra. Det er difor lurt å melde seg på så raskt som råd!

Påmeldingsskjema:
Skal du melde på to barn må du fylle ut skjemaet i to omgangar. Skal du melde på fleire barn beklagar vi at det blir litt tungvingt.

12-timar plassgaranti: Fordi du må melde på eitt og eitt barn  så garanterer vi plass til to søsken eller to vener som ynskjer å vere i lag på friluftsskulen. Melder du på ein og det er fullt når du melder på nummer to, garanterer vi at vi ordnar plass til nummer to dersom du seier i frå innan 12 timar. 


Det er dessverre fullt og påmeldinga er difor stengt.
Ynskjer du å melde di interesse på venteliste kan du sende epost til christer(a)friluftsraadet.no
Skriv i eposten din kontaktinformasjon og kva venteliste du vil bli sett opp på.