2020-06-24-08.46.41.jpg

Vassetvatnet (Sula) 2023 >

Friluftsskule for barn i alderen 11 til 13 år med base ved Vassetvatnet i Sula. Friluftsskulen vert gjennomført i veke 26; tysdag 27. juni til fredag 30.juni

Litt om friluftsskulen

Alle aktivitetane er på dagtid frå ca. kl 0900-1600 ,med ein avsluttande dagsekspedisjon på fredag.

Nokre av aktivitetane:

  • Bading
  • Kajakk
  • Orientering
  • Tur
  • Leikar
  • Utforsking i naturen

Tal deltakarar: Til saman er det 20 plassar på Friluftsskulen .

Leiarar: 

Det er svært dyktige leiarar på friluftsskulane med høgskuleutdanning i friluftsliv eller Naturguidestudie. 

Leiarane på denne friluftsskulen er Sara Magnadottir, Jonas Holm og Ingrid Lauritzen

 Eventuelle spørsmål om friluftsskulen kan sendast til koordinator Sara Magnadottir, på e-post friluftsskule@friluftsraadet.no , eller på mobil: 95 77 53 90

Tidspunkt: tysdag 27. juni til og med fredag 30.juni

  • Tysdag 0900-1600: Bli kjent leikar, vedhogging, mat på bål
  • Onsdag 0900-1600: Orientering, førstehjelp, leik
  • Torsdag 0900-1600: Kajakk halve dagen og anna tema resten av dagen
  • Fredag 0900-1600: Ekspedisjon i nærområdet

Dette er førebels vekeplan, med atterhald om endringar. Utfyllande informasjon med dagsplan, pakkeliste og turmål vert sendt til påmeldte deltakarar.

Deltakarpris:

I fjor var deltaking på friluftsskulane gratis takka vere ekstern støtte.

Per i dag har vi desverre ikkje denne moglegheita slik at vi må ta ei lita deltakaravgift på 500 kroner per barn.

Vi gjer merksam på at påmeldinga er bindande! 

Påmeldingsfrist: Frist 12. juni
NB! Denne friluftsskulen er svært populær og har vore fullteikna dei siste åra. Det er difor lurt å melde seg på så raskt som råd!

Påmeldingsskjema:
Skal du melde på to barn må du fylle ut skjemaet i to omgangar. Skal du melde på fleire barn beklagar vi at det blir litt tungvingt.

12-timar plassgaranti: Fordi du må melde på eitt og eitt barn  så garanterer vi plass til to søsken eller to vener som ynskjer å vere i lag på friluftsskulen. Melder du på ein og det er fullt når du melder på nummer to, garanterer vi at vi ordnar plass til nummer to dersom du seier i frå innan 12 timar. 


Informasjon om deltakar
Fullt namn på deltakar:* 
Jente/gut:* 


Bustadkommune:* Fødselsår/alder:* 
Informasjon om føresette
Fullt namn på føresett:* 
Epost til føresett:* 
Kopi av utfylt skjema vert sendt direkte til denne e-post adressa. Dersom du IKKJE får automatisk kopi av skjemaet har du fylt ut feil i denne e-post adressa! Gjer vel og dobbeltsjekk at e-post adressa er korrekt!
Mobiltelefon/tlf til føresett:* 
Vi er tilgjengelig på telefon/mobil:* 
Det er svært viktig at friluftsskulen har eitt kontaktnummer (helst mobil) der ein av dei føresette er å treffe under gjennomføringa av friluftsskulen i fall vi skulle trenge å ta kontakt!
Nokre løyver til bruk av bilde og fotografering
Bilde og film i media:* 
Får friluftsskulen/journalistar ta bilde/film av ditt barn til medieomtale under friluftsskulen?


Bilde og film til heimeside, trykt materiell ol:* 
Får friluftsskulen ta bilde/film som viser ditt barn på bruk til heimeside, presentasjonar, trykt materiell og reklame for andre friluftsskular?


Sosiale media:* 
Får friluftsskulen ta bilde/film som viser ditt barn til bruk i sosiale media som Facebook, Instagram ol?


Løyve til aktivitetar i og ved vatn
Om vatn, bading og båt:* 
Friluftsskulen ynskjer at borna skal få vasse og bade dersom dei har lyst og det ikkje kolliderer med andre aktivitetar. Det blir berre bading/vassing under tilsyn av minimum ein av leiarane. Evt aktivitet i kajakk eller båt blir gjennomført under rettleiing av leiarane.Viktig informasjon. Allergi ol, personvern
Viktig informasjon om deltakar:* 
Har deltakar allergi eller er det anna viktig informasjon som friluftsskulen må vite om? Nytt dette feltet for å gi oss god informasjon. Dette er eit obligatorisk svarfelt. Gjer vel å svar eit kort NEI om deltakar ikkje har allergi eller liknande.
Tegn igjen
Personvern av opplysningar:* 
Alle opplysningar som vert gitt i dette skjemaet vert berre nytta av friluftsrådet og leiarane på friluftsskulen til det beste for deltakar og for praktisk organisering og gjennomføring av friluftsskulen. Leiarane har teieplikt. Informasjonen vert lagra i friluftsrådet sin database som er knytt til heimesida. Ingen informasjon vert vidaresendt til andre.

Anna
Fritekstfelt: 
Her kan du skrive utfyllande informasjon til friluftsskulen. Du kan skrive beskjed til leiarane om det er ting vi bør vite eller prøve å ta omsyn til. Dette feltet er ikkje obligatorisk og kan stå tomt.
Tegn igjen