P__-fjelltur.-Stafsethneset-friluftsskule.jpg

Ålesund 2019 >

Friluftsskule på Stavsethneset i veke 26; måndag 24.juni-fredag 28.juni

Friluftsskulen er for barn i alderen 11 til 13 år

Alle aktivitetane er på dagtid frå ca kl 0900-1600, med ein avsluttande overnattingstur.

Nokre av aktivitetane:

 • Bading
 • Kajakk
 • Orientering
 • Mat på bål
 • Tur
 • Overnattingstur
 • Leikar mm

Vi er så heldige at leiarane på denne friluftsskulen er dei same som i 2017 og 2018, og dei har utdanning i friluftsliv frå Høgskulen i Volda.

Leiarane heiter Astrid Elberg Thomsen (koordinator), Ingrid Rui og Kristian Hanisch.

Eventuelle spørsmål om friluftsskulen så kontakt Astrid Elberg, mobil 46534256 eller e-post friluftsskule@friluftsraadet.no

 Men friluftsskulen kan og få  besøk av eksterne rettleiarar som er svært dyktige i sine aktivitetar og som vi vonar blir ein ekstra inspirasjon for borna.

Deltaking kostar kr 500.- per barn. 

Du blir sendt direkte til betaling når du har fylt ut påmeldingsskjemaet under.  Vi gjer merksam på at vårt påmelding- og betalingssystemet er slik at du må melde på og betale for eit barn i gangen.  Skal du melde på to barn må du fylle ut skjemaet to gangar.

Førebels vekeplan. Med atterhald om endringar. 

Måndag 24.06 - Aktivitetar Stavsethneset

0900-1600. Bading, kajakk, mat på bål, ulike leikar og aktivitetar

Tysdag 25.06 - Aktivitetar på Stavsethneset

0900-1600. Orientering, bading, mat på bål, ulike leikar og aktivitetar

Onsdag 26.06 - Tur 

0900-1600. Turdag, informasjon om turmål og oppmøtestad vert sendt til påmeldte deltakarar

Torsdag 27.06 - Overnattingstur til Svinøya i Ellingsøyfjorden

0900. Oppmøte på Skuggenkaia. Båt til Svinøya. Bading, aktivitetetar, mat på bål mm

Fredag 28.06 - Aktivitetar på Svinøya og retur til Skuggenkaia

Bading, leik, leiarstyrte aktivitetar og matlaging. Pakking og retur til Skuggenkaia kl 1600.

Utfyllande informasjon vert sendt til påmeldte deltakarar.

 • Friluftsskulen har eit tak på 20 deltakarar og kostar kr 500.- per deltakar. 
 • Du vert sendt direkte til betaling når du har fylt ut påmeldingsskjemaet under.
 • Gjer vel og ha betalingskort klart når du fyller ut.
 • Skal du melde på fleire barn så beklagar vi at det blir litt tungvingt, men betalingssystemet vårt er slik at du må melde på og betale for ein deltakar i gangen. Skal du melde på to barn må du fylle ut skjemaet og betale i to omgangar. 

12 timar plassgaranti:

Fordi du må melde på og betale for eitt og eitt barn i gangen så garanterer vi plass til to søsken eller to kameratar som ynskjer å vere i lag på friluftsskulen dersom det skulle bli fullt mellom påmeldingane. Melder du på ein og det er fullt når du skulle melde på nummer to, så garanterer vi at vi ordnar ein plass til barn nummer to dersom du seier i frå innan 12 timar. 

Påmeldingsfrist fredag 31.mai. 

Vi gjer merksam på at friluftsskulane har vore svært populære. Stavsethneset vart kjapt fullteikna i fjor med venteliste. Meld på i dag!

Informasjon om deltakar
Fullt namn på deltakar:* 
Jente/gut:* 


Bustadkommune:* 


Fødselsår/alder:* 
Informasjon om føresette
Fullt namn på føresett:* 
Epost til føresett:* 
Mobiltelefon/tlf til føresett:* 
Vi er tilgjengelig på telefon/mobil:* 
Det er svært viktig at friluftsskulen har eitt kontaktnummer (helst mobil) der ein av dei føresette er å treffe under gjennomføringa av friluftsskulen i fall vi skulle trenge å ta kontakt!
Nokre løyver til bruk av bilde og fotografering
Bilde og film i media:* 
Får friluftsskulen/journalistar ta bilde/film til medieomtale under friluftsskulen?


Bilde og film til heimeside, trykt materiell ol:* 
Får friluftsskulen ta bilde/film til heimeside, presentasjonar, trykt materiell og reklame for andre friluftsskular?


Sosiale media:* 
Får friluftsskulen ta bilde/film til sosiale media som Facebook ol?


Løyve til aktivitetar i og ved vatn
Om vatn, bading og båt:* 
Friluftsskulen ynskjer at borna skal få vasse og bade dersom dei har lyst og det ikkje kolliderer med andre aktivitetar. Det blir berre bading/vassing under tilsyn av leiarane. Det blir og gitt tilbod om å prøve litt kajakk. Aktivitet i kajakk blir gjennomført i mindre grupper under rettleiing av leiarane.Viktig informasjon, allergi og liknande
Viktig informasjon om deltakar:* 
Har deltakar allergi eller er det anna viktig informasjon som friluftsskulen må vite om? Nytt dette feltet for å gi oss god informasjon. Dette er eit obligatorisk svarfelt. Gjer vel å svar eit kort NEI om deltakar ikkje har allergi eller liknande.
Tegn igjen
Anna
Fritekstfelt: 
Her kan du skrive utfyllande informasjon til friluftsskulen. Du kan skrive beskjed til leiarane om det er ting vi bør vite eller prøve å ta omsyn til. Dette feltet er ikkje obligatorisk og kan stå tomt.
Tegn igjen