P5050282_2286.jpg


Avlyst kajakkurs >

Friluftsrådet arrangerer to padlekurs med vått kort for ungdom/vaksne i veke 42. Kursa går over 16 timar fordelt på to dagar for kvart kurs.

Første kurset blir på Stafsethneset i Vegsundet i Ålesund torsdag og fredag 19. og 20. oktober, og det andre laurdag  og søndag 21. og 22. oktober.

Dette er to grunnkurs etter kursstigen til Norges Padleforbund.

Pris pr. person er kr 200.- inkludert vått kort.

NB! Kurset må betalast direkte i nettbutikken som du kjem til etter at du har fylt ut påmeldingsskjemaet.

Utfyllande informasjon blir sendt til påmeldte!

Det er berre 8 plassar  på kvart kurs, meld deg på så raskt som råd. 


Bustadkommune:* Informasjon om deltakar
Namn:* 
Informasjon om føresette
Adresse:* 
Epost til føresett:* 
Mobiltelefon/tlf til føresett:* 
Vi er tilgjengelig på telefon/mobil:* 
Det er svært viktig at friluftsrådet har eitt kontaktnummer (helst mobil) der ein av dei føresette er å treffe under gjennomføringa av kurset i fall vi skulle trenge å ta kontakt!
Nokre løyver til bruk av bilde og fotografering
Bilde og film i media:* 
Får friluftsrådet/journalistar ta bilde/film til medieomtale under opplegget?


Bilde og film til heimeside, trykt materiell ol:* 
Får friluftsrådet ta bilde/film til heimeside, presentasjonar, trykt materiell og reklame for andre liknande opplegg?


Sosiale media:* 
Får friluftsrådet ta bilde/film til sosiale media som Facebook ol?


Løyve til aktivitetar i og ved vatn
Om vatn, bading og båt:* 
Aktivitet i kajakk og eventuelle øvingar i kameratredning med bading mm blir gjennomført i mindre grupper under rettleiing av instruktørane.


Viktig informasjon, allergi og liknande
Viktig informasjon om deltakar:* 
Har deltakar allergi eller er det anna viktig informasjon som friluftsrådet må vite om? Nytt dette feltet for å gi oss god informasjon. Dette er eit obligatorisk svarfelt. Gjer vel å svar eit kort NEI om deltakar ikkje har allergi eller liknande.
Tegn igjen
Anna
Fritekstfelt: 
Her kan du skrive utfyllande informasjon til friluftsrådet. Du kan skrive beskjed til instruktørane om det er ting vi bør vite eller prøve å ta omsyn til. Dette feltet er ikkje obligatorisk og kan stå tomt.
Tegn igjen