Orientering 2017 >

Ditt namn:* 
Namn på din organisasjon/skule/SFO/barnehage:* 
Di epostadresse:* 
Telefon/mobil: 
Målgruppe:* 

Kommune:* 
I kva kommune skal du bruke utstyret?Frå dato:*  Velg dato
Til dato:*  Velg dato
Orienteringssett: 
Eit sett inneheld 10 postar, 10 merkeklyper og 20 kompassOrtoMountain: 
Eit kvitt plastfjell i whiteboard materiale som er fint å teikne og forklare på. Svært godt eigna til å drive opplæring i høgdekoter, kart- og terrengforståing