2015-05-15_15.50.56.jpg

Piggsolstjeren som største fangst på lav fjøre

Vær, flo og fjøre

Her finn du varsel om vêr, flo og fjøre og lenke til skredvarslinga

Optimal fjøre er mindre enn 50 cm

Tidevannstabellen under tek utgangspunkt ved Ålesund.

For å planlegge opplegg og undervisning på Sunnmøre er Ålesund Havn god nok nøyaktigheit i forhold til tidspunkt.

Som rettesnor for optimal fjøre for å finne mest mogleg spennande av algar og dyr bør fjøra helst vere mindre enn 50 cm.


Dagens flo og fjøre ved Ålesund

Klikk på lenka for å kome til side med søk på stad og dato: https://kartverket.no/til-sjos/se-havniva

Windy.com eit spennande og lærerikt supplement til Yr.no

Windy.com har svært mange informasjonlag og alternativ å utforske

Under finn direktelenke til kartet over, men med ICON datagrunnlag som er litt meir presist, og med webkamera aktivert.


Utforsk sida og gjennom menyane til høgre, og pass på at ICON er datagrunnlag nede til høgre.

varsom_logo.JPG

Skredvarsel finn du på:
Varsom.no

Skredvarsel finn du på Varsom.no