Turkortpermen_1.jpg

Turkortpermen med turkort

Turkort

Ein serie gode turtips i medlemskommunane til friluftsrådet!

51 turtips i 13 kommuner

Turkorta er laga som tips til turar i ditt nærmiljø - men er samstundes tips til liknande turar i nabokommunen din.

Turkortperm
Friluftsrådet har også laga 200 turkortpermar som inneheld alle turane.  Turkortpermen har vi delt ut på eit utval strategiske stader i kvar medlemskommune som til dømes hjå biblioteket, frivilligsentralar, ulike venterom, nokre institusjonar osv.  Saknar du turkortpermen ein stad der folk møtast og har tid til å bli inspirert så send oss gjerne eit tips! Gjer vel og bytt ut (a) med @; christer(a)friluftsraadet.no 

Turkortpermen har også eit innleiande kapittel med meir informasjon om friluftsrådet, lån av utstyr, allemannsretten og førstehjelp.

 Her kan du laste ned innleiande kapittel!


Kommunevis oversikt over turkort med lenke til nedlasting


 Kommune   Stad  produsert år   Lenke til nedlasting 
  Giske 
 "Utom fjellet" og Skjonghellaren

 2014  Giske 1

 Budafjellet og Molnesfjøra

 2015  Giske 2
 
 Godøya og Fjellfotvegen 

 2016  Giske 3

 Giske rundt

 2017  Giske 4
  Haram 
 Synnalandsvatnet

 2014  Haram 1
 
 Slyngstad- og Fannevatnet

 2015  Haram 2

 Remmevegen - Hildre

 2016  Haram 3

 Eventyrskogen og Sethsdemma

 2017  Haram 4
  Norddal 
 Bedringens veg og Strandpromenaden 

 2014  Norddal 1

 Eidsvatnet og Folkestien

 2015  Norddal 2

 Gudbrandsjuvet - Rem 

 2016  Norddal 3

 Kroken (Gamlevegen)

 2017  Norddal 4
  Skodje 
 Lysløypa og Murvika

 2014  Skodje 1

 Nihusen (fjelltur og lengre enn dei andre turane) Blå gradering 

 2015  Skodje 2

 Skodjebruene

 2016  Skodje 3

 Apalviksætra

 2017  Skodje 4
  Stordal 
 Elvaforbygginga

 2014  Stordal 1

 Øvre Stordal - Langsætrane og Øyna

 2015  Stordal 2

 Dyrkorn

 2016  Stordal 3

 Kokarsteinen

 2017  Stordal 4
 Stranda
 Ansok

 2017   Stranda 1
  Sula 
 Mausavatnet

 2014  Sula 1

 Vassetvatnet

 2015  Sula 2

 Sandvika - Kalvestad

 2016  Sula 3

 Nøringset

 2017  Sula 4
  Vestnes 
 Kråkvika og Kråkneset friluftsområde

 2014  Vestnes 1

 Trollrunden i Fiksdal

 2015  Vestnes 2

 Gjermundnes

 2016  Vestnes 3

 Åsnakken

 2017  Vestnes 4
  Ørskog 
 Elvastien og Skråvika

 2014  Orskog 1

 Haugsætra

 2015  Orskog 2

 Jarskar

 2016  Orskog 3

 Hestvika og Skråvika

 2017  Orskog 4
 Ålesund  
 Lillevatnet rundt og Sandingane

 2013  Alesund 1

 Tursti frå Bogneset

 2014  Alesund 2

 Tueneset

 2015  Alesund 3

 Stafsethneset

 2016  Alesund 4
 
 Lerstadvatnet og Hatlaåsen

 2017  Alesund 5