WC-Aplast_1.jpg

Eit av våre nye utedo-bygg

Våre toalett - førebels stengt

Alle toalett er førebels stengt som smitteførebygging av koronavirus.

Driftsmelding om toaletta som Friluftsrådet har ansvar for. Er dei opne og i drift, eller stengt?

Status sjå tabell

Friluftsrådet har både vannklosett og trebygg med vanleg utedo.

Vi har toalett både høgt til fjells og ved sjøen.

Det er ikkje innlagt straum på nokon av toaletta våre. Dette gjer at vi må stenge vannklosetta før frosten sett inn så dei ikkje blir øydelagt av ising. Men snø og is skapar driftsutfordringar også for utedo-typen slik at fleire av toaletta blir stengt på eit eller anna tidspunkt før vinteren.

På denne sida finn du oppdatert informasjon om status på dei ulike toaletta.

Vi gjer merksam på at toalett kan bli stengt av kommune og servicepersonell før vi rekk å oppdatere sida.

Men vi vil gjere så godt vi kan for å halde denne sida oppdatert til ei kvar tid!

Feil på toalett og andre meldingar om friluftsområda våre kan du sende til vår driftsleiar Pål Henry Høyberg, mobil 46 89 57 05


Status friluftsrådet sine toalett

Kommune  

område Type toalett   Status open/steng   Forventa stengt/årsak til stenging 
 
Giske  Blimsanden WC A-plast  stengt  Vinterstengt
Blimsanden Muldo  stengt  Stengt pga smitteførebygging
    
Haram  Gurinesbukta WC A-plast  stengt  Vinterstengt
Gjersetdalen WC A-plast  stengt Vinterstengt
    
Norddal  Badestranda Norddal  Muldo  stengt (open - heile året)  Stengt pga smitteførebygging
 
Skodje   Mauren Muldo  stengt (open - heile året)  Stengt pga smitteførebygging
Murvika WC A-plast  stengt  Vinterstengt
Håhjem Muldo  stengt (open - heile året)
 Stengt pga smitteførebygging
    
Sula    Eikrem Muldo  stengt  Stengt pga smitteførebygging
Storholmen Muldo  stengt  Stengt pga smitteførebygging
Vassetvatnet WC A-plastopstengt   Vinterstengt
Taustua Muldo  stengt (open - heile året)  Stengt pga smitteførebygging
    
Stordal  Overøye Muldo stengt  Stengt pga smitteførebygging
Øyna Langsætrane WC A-plast stengt
    
Vestnes Kråkvika Muldo  stengt (open - heile året)  Stengt pga smitteførebygging
    
Ørskog   Skråvika Muldo  stengt (open - heile året)  Stengt pga smitteførebygging
Brauta Muldo  stengt (open - heile året)  Stengt pga smitteførebygging
Vaksvika Muldo  stengt (open - heile året)  Stengt pga smitteførebygging
    
Ålesund         Lillevannet WC A-plast stengt   Vinterstengt
Parrvika WC A-plast stengt   Vinterstengt
Sandingane WC A-plast stengt   Vinterstengt
Stavsethneset WC A-plast stengt   Vinterstengt
Svinøya sør Muldo  stengt (open - heile året)  Stengt pga smitteførebygging
Svinøya tunet Muldo  stengt (open - heile året)  Stengt pga smitteførebygging
Vikholmen Muldo  stengt (open - heile året)  Stengt pga smitteførebygging
Volsdalsberga WC A-plast stengt   Vinterstengt
Tueneset WC A-plast/muldo stengt (open - heile året)

 Stengt pga smitteførebygging
     

WC A-plast er nye toalettbygg med vannklosett

Muldo er toalettbygg med utedo-typen 

WC-Aplast_2.jpg

Moderne vannklosett i WC-A-plast typen

Moderne fasilitetar i dei nye toalettbygga


utedo.jpg

Klassisk utedo, med relativ bra standard

Den klassiske utedo-typen