Naturen som læringsarena
Naturen som læringsarena står av idehefter med undervisningsopplegg i 7 emner: Kunst og håndverk, Mat og helse, Kroppsøving, Naturfag, Norsk, Matematikk og Samfunnsfag. Alle undervisningsopplegga er knytt mot kompetansemål i læreplanen,
I tillegg til dei 7 faghefta legg friluftsrådet ved nokre fleire hefter til kunnskap og inspirasjon som handlar om hausting, snøforming, stell av rumpetroll mm.

Total pakke innheld:

7 stk ulike hefter «Naturen som læringsarena» + pappkassett (flatpakka)
1 stk hefte Hausting
1 stk hefte Fysisk i friluft
1 stk hefte Snøforming
1 stk Taubrukompendium
1 stk Rumpetrollkompendium

Under fana "Skule, SFO og barnehage" og "Naturen som læringsarena" kan du lese meir om innhaldet i hefta og sjå pdf visning eller laste ned nokre av rapportane.
700,-
Antal: