taubru-2.jpg

Taubruer i kryss for litt ekstra utfordring. Foto: Trond Loge

Tips til uteskule/bhg/SFO

Læring i friluft er eit av arbeidsfelta til Friluftsrådet. Her finn du rapportar, undervisningsopplegg og gode idear til meir og betre uteundervisning

Taubruer

Her kan du laste ned tips til bruk av Friluftsrådet sine taubruer. Desse kan du også få låne gratis med Friluftsrådet.

Instruksjonshefte taubruer 2016 

Forside_hausting.JPG

Hausting i naturen

Her kan du laste ned FL-rapport om hausting.

Stor og fyldig rapport med forslag til undervisningsopplegg og oppskrifter mm
Fysisk i friluft

Her kan du laste ned FL-rapport 2017-1

Dette er eit tipshefte med uteaktivitetar som fremmer godt og inkluderande læringsmiljø!

aktivitet - samarbeid - mestring - glede


steinsopp.jpg

Steinsopp

Sopp og nyttevekstar


Plukke og sorteringskompendium

Generelt om matplanter (opphav ukjent - men god oversikt og informasjon!)
skriv inn tekst her

La_det_snoe.JPG

La det snø!

Friluftsrådenes Landsforbund,  Polarsirkelen friluftsråd og Sunnmøre friluftsråd har i samarbeid med skular i sine regionar utarbeida eit hefte om snøformingsprosjekter.
I tillegg til tips og idear på snøforming har heftet også forslag og eksempler på tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling.
Her kan du laste ned "La det snø"

Vi minner om at friluftsrådet har snøformingssett til utlån!

Generelt om Friluftsliv og nokre rapportar

Om Friluftsliv:

Friluftsliv

Undervisning og rapportar:

Kråkneset - Undervisningsopplegg på Kråkneset i Vestnes, eldre rapport men fortsatt gode tips

Uteskule - Tips til ein arbeidsmåte til meir og betre uteskule

Friluftsliv i SFO 1999 - eldre rapport basert på utprøving i SFO, men fortsatt ein del gode tips

Friluftsliv i SFO 2001 - eldre rapport basert på utprøving i SFO, men fortsatt ein del gode tips, og andre tips enn i 1999.

Glima_1.jpg

Viking

Historie -vikingtid og middelalder

Friluftsrådet har gjennomført eit undervisningsprosjekt om vikingtid i samarbeid med Brattvåg barneskule og Vikingliv Skafti Helgason.

Sentralt i opplegget var å nytte lokale kulturminne og hendingar frå vikingtida knytt mot undervisning i relevante lærestadar ute. 

Under finn du her lenke til ein god rapport om våre erfaringar for eit undervisningsopplegg for 6.klasse.

Prosjektet vart delvis finansiert med midlar frå www.natursekken.no

Glima - levande historie

Under ser du ein filmsnutt av vikingleiken "Under spydet". Det er ei konkurranse om å smyge seg under armane som ein held fast i spydet utan å miste taket. Den som mister taket er ute og den som klarar seg lengst ned vinn...

P5050326_2328.jpg

Kajakkflåte og balansekunst

Kajakk

I samarbeid med Hessa barneskule og lærar Torgeir Olsen har Friluftsrådet vore med på å utvikle eit undervisningsopplegg for 6.klasse om bruk av kajakk.

Undervisningsopplegget vart utvikla ved hjelp frå midlar frå www.natursekken.no

Undervisningsopplegg kajakk

P1030129_6066.JPG

Liten frosk - klar til utsetting der egga vart henta

Froskeegg og rumpetroll - berre etter løyve!!!!

NB! Frå sommaren 2021 må ein søke om løyve for å hente froskeegg og stelle rumpertroll!

Les meir her: Miljødirektoratet løyve til å hente froskeegg


Rumpetroll (Lenke til friluftsrådet sin rapport sletta pga endring om løyve for innhenting av rumpetroll)


Ekstern lenke til Friluftsrådenes Landsforbund sine undervisnigsidear

Friluftsrådenes Landsforbund har ei god samleside med nedlastbare tips til undervisningsidear og lenker til inspirerande filmsnuttar mm.