Til nedlasting

Presentasjonar, rapportar og dokument som du kan laste ned og bruke/vise

Alt materiale er gratis tilgjengelig og til fri bruk, men berre i den form og heilskap som rapportar og presentasjonar kan lastast ned.

Materiale må ikkje nyttast utanom i si opphavlege form.

Alle rettar til bilde og materiale har forfattar/fotograf.

Materiale brukt i andre samanhengar eller delar av materiale som er tatt ut i frå si heilheit/samanheng må difor godkjennast av forfattar/fotograf.


Myklebust_1.jpg

Foto: Håvard Myklebust

Skikompis

Her finn du presentasjonar om trygg ferdsel i vinterfjellet. Faglege artiklar og praktiske tips

les meir her

popcorngryte.jpg

Popcorngryte og bålpanne

Utstyrslån

Her finn du meir informasjon og tips om utstyret som du kan låne hos Friluftsrådet

les meir her

Taubru-1.jpg

Moro med taubruer

Aktivitetar

Tips og idear til små og store

les meir her

Livredning-1.jpg

Utandørs livredningsprøve

Lærande nettverk i friluft - Sunnmøre

Dette er ei samleside for skulane som er med i nettverket til Friluftsrådet.

Men det er mykje praktiske tips og idear å hente for alle som er interessert i natur og friluftsliv

les meir her

P1030129_6066.JPG

Henting av froskeegg og stell av rumpetroll og småfroskar

Tips til skule/bhg/SFO

Her har vi samla praktisk informasjon og tips som er undervisning og/eller læreretta spesielt for skule, barnehage eller SFO.

les meir her

Årsmeldingar, møtereferat og arbeidsplan 2020

På denne sida finn du årsmeldingar og viktige referatsakar frå Friluftsrådet sitt arbeid

les meir her