lasting_ombord_i_Rigmor.jpg

Lasting ombord i Rigmor

Marin forsøpling

Er du ein av dei som vil hjelpe med opprydding av marin forsøpling? Vi kan hjelpe deg med utstyr og frakt av oppsamla søppel.

Kontaktinformasjon

Kontakt Ann Helen Hellevik på:
Tlf.: 46 80 84 87 eller 

Vi har sekkar og hanskar på lager om det er mykje utstyr de treng. Det er og mogleg å hente mindre mengde utstyr utanfor lageret vårt på Kongshaugstranda 105 på Eidsneset i Sula kommune. Er de eit større ryddelag er det mogleg å søkje oss om midlar for arbeidet. Vi kan dele ut inntil kr 10 000,- til lag og foreiningar som går til eit felles formål.

Vi oppfordrar alle til å registrere ryddinga si på Rydde: https://ryddenorge.no/  Dette kan og vi gjere for dykk.

Omsyn og ta under rydde aksjonar med dagens koronasituasjon

- Sjekke smittevernråda frå myndigheitene: https://helsenorge.no/koronavirus
- Sjekk råda til Hold Norge Rent: https://holdnorgerent.no/hvordan-rydde-ei-strand/

Planlegg de ein større aksjon med fleire involverte er følgjande krav gjeldande:

-Maks 50 kan delta på aksjonar, men berre 5 ryddar saman sjølv om 50 er med. Offentleg transport skal ikkje belastast meir enn nødvendig.
-Ein ansvarleg person for opplegget skal ha kontroll på kven som er tilstades. Listene må ha namn og kontaktinformasjon til alle som er med på ryddeaksjonen. Årsaka til det er mogleg sporing av smitte i etterkant.
-God hygiene 
Dersom det blir rydda mykje, og sekkane blir samla i depot på 8 - 10 sekkar, eller at det er større og vanskeleg handterbare ting, kan vi hente dette med Skjærgårdstjenesten. Depota må leggast slik at ein kan kome til med båt, gjerne ved eit svaberg med god djupne utanfor. Pass på at det innsamla søppelet ikkje kan takast av flo, vind og vêr.
Send informasjon med koordinatar, eller avmerka på kart, kvar depotet er på e-post til: annhelen@friluftsraadet.no

For meir informasjon kontakt Ann Helen Hellevik.

Lykke til med ryddinga!