Taubru-1.jpg

Mykje læring og moro med friluftsrådet sine taubruer!

Skule, SFO og barnehage

Kurs og opplæringstilbod i friluftsrådet

"Læring i friluft"

Friluftsrådet jobbar for meir og betre uteaktivitet i skulen gjennom "Læring i friluft"

Læring i friluft er friluftsråda si nasjonale satsing på å bruke natur og nærmiljø som undervisningsstad.

Det er laga idehefter med praktiske undervisningsopplegg i 7 ulike fag knytt til læreplanen. Heilt nye hefter kjem i 2021!

Du kan lese meir om "Naturen som læringsarena" her!

Medviten bruk av nærmiljøet i undervisning har friluftsrådet lokalt og nasjonalt satsa på gjennom "Stedsbasert læring". Målet er at ein nyttar lokale ressursar i lærestaden, eller finn den lærestaden som har akkurat dei lokale ressursane ein ynskjer å nytte undervisninga. 

Det er oppretta ei kartdatabase for undervisningsopplegg i "Stedsbasert læring": https://stedbasert.avinet.no/
Friluftsrådet kan halde kurs og opplæring for pedagogisk personale i mange tema:
  • Bruk av nærmiljøet - stedsbasert læring
  • Slå på ring - gamle tradisjonelle uteleikar
  • Nyttevekstar
  • Sopp
  • Naturkjennskap/kunnskap
  • Utandørs livredning
  • Kajakk
  • Mat ute
  • mm
Du kan lese meir her: "Tips til uteskule/bhg/SFO"

For meir informasjon ta kontakt med fagleiar aktivitet: christer@friluftsraadet.no
P1030129_6066.JPG

Frå froskeegg til rumpetroll til småfroskar. God rettleiar finn du under menyen "til nedlasting"

Bestillingskurs - ta kontakt!

Friluftsrådet har arbeidd med uteopplegg i skule, sfo og barnehage sidan 1994.
Vi har opp i gjennom åra lært mykje praktisk av organisering , naturkjennskap i ulike naturmiljø og internkontroll og tryggleik. Vi har vore bidragsytar til idêpermane "Læring i friluft" frå Friluftsrådenes Landsforbund

Naturressursar i ditt nærområde
Friluftsrådet ynskjer å hjelpe til med å sjå og tipse om kva som er mulig i ditt nærområde. Friluftsrådet kan og halde kurs i tema og emne som ein finn i "læring i friluft"-permane.

Kurs frå materiell utstyrsbasen
Friluftsrådet har og mykje utstyr til gratis utlån og kan arrangere kurs og rettleiing av anten vaksne, eller vaksne med barnegrupper i alt dette.
Snø og snøskred, snøforming, taubruer, matlaging ute, kajakk mm

Rettleiande prisar er:
Halvdagskurs/kveldskurs kr 4000.- per rettleiar
Heildagskurs kr 6500.- per rettleiar
I regelen sett vi eit tak på ca 15 deltakarar per rettleiar