2020-10-02-17.58.47.jpg

Å klare balanseutfordringar gir meistringsglede! Frå kurs hausten 2020 Foto: Christer Lundberg Nes

Kajakk i skulen

Kajakk i skulen er eit fleirårig prosjekt for å auke kompetanse til lærarane i bruk av kajakk i undervisninga, og utvikling av undervisningsopplegg knytt til "stedsbasert læring"

Kajakknettverk 2023

Målet for kajakknettverket er meir og betre kajakkundervisning i skulen. 

Lærarar i nettverket får tilbod om å utdanne seg til aktivitetsleiarar i våttkortstigen til Norges padleforbund. Men vi skal også utvikle gode undervisningsopplegg for elevgrupper som er på land. Forsvarleg og best padleundervisning skjer med mindre elevgrupper på sjøen, og då må elevgrupper som ventar på land få best mogleg undervisningsopplegg  i samsvar med kompetansemål i læreplanane.

Deltaking i nettverket føreset at minimum 2 lærarar frå skulen er med på kurs og pedagogisk utviklingsarbeid.

Her kan lese meir om Kajakk i skulen: Kajakk i skulen

Referat frå fagdag gjennomført i 2022 kan du laste ned her: Fagdag 2022

Kajakk i skulen er drifta av Sunnmøre friluftsråd ved Christer Lundberg Nes og Dag Roland, Vegleder hav (Norges Padleforbund)/Høgskulen i Volda

Nettverket vart etablert i  2019 og byggjer på tidlegare erfaringar frå nettverksarbeid i skulen med "Læring i friluft" som tema i perioda 2011-2018

Ta kontakt med Christer for meir informasjon: christer@friluftsraadet.no

2021-08-13_Aktivitetslederkurs_1__3_.jpg

Frå aktivitetsleiarkurs med lærarar frå Ørsta ungdomsskule 2021. Foto: Christer Lundberg Nes

Historikk kajakk i skulen

Status for kajakknettverket 2022

Dette var det fjerde året med nettverksarbeid. 5 nye lærarar har blitt godkjende aktivitetsleiarar i våttkortstigen til Padleforbundet. Totalt har vi no utdanna 16 aktivitetsleiarar i prosjektet!

Det vart laga nye skriftlege avtalar med skular i nettverket. Og kajakk i skulen stod i 2022 av 13 (14) skular og 44 aktive lærarar!

Friluftsrådet gjennomførte i 2022:

 • 1 grunnkurs
 • 1 forkurs aktivitetsleiar
 • 2 dagar med teknikkøving
 • 1 aktivitetsleiarkurs
 • 1 fagdag

Sula ungdomsskule og Ørsta ungdomsskule gjennomførte kajakkundervisning for over 200 elevar i 2022! Undervisninga vart gjennomført med eigne aktivitetsleiarar utdanna gjennom prosjektet og med kajakkar frå friluftsrådet!

Status for kajakknettverket 2021

Dette var det tredje året med nettverksarbeid om meir og betre bruk av kajakk i skulen. Og arbeidet har vore ein kjempesuksess og dei første 11 lærarane vart godkjende som aktivitetsleiarar i våttkortstigen til padleforbundet! Friluftsrådet gratulerer så mykje til desse lærarane som har stått på og utvikla seg gjennom kurs og eigenaktvitet over 3 år!

Totalt har friluftsrådet gjennomført 6 kurs i 2021:

 • 2 aktivitetsleiarkurs med 11 lærarar
 • 2 teknikkurs med 11 lærarar
 • 1oppfølgingsdag teknikkurs med 4 lærarar
 • 1 grunnkurs med 8 lærarar

Totalt har 37 lærarar frå 11 skular vore aktive og gått kurs i våttkortstigen med friluftsrådeti 2021

Status for kajakknettverket 2020

Vi har gjennomførte 3 regionale nettverkssamlingar for 35 lærar om «Læring i friluft» og «Stedsbasert læring» før samfunnet og skulane stengde ned i førebygging av koronasmitte i vår.

Mange skular og lærarar var med på webinar med Knut Berntsen i Friluftsrådenes Landsforbund om "Læring i friluft" og Arne N. Jordet sitt foredrag for Ishavskysten friluftsråd i Tromsø (via strømming på nett)

Kajakkopplæring i 2020

 • 13 lærarar frå 3 kommunar og 6 forskjellige skular har gått grunnkurs i 2020
 • 11 lærarar frå 3 kommunar og 5 forskjellige skular har gått teknikkurs i 2020

I tillegg har 5 lærarar starta på kurs, men av ulike grunnar ikkje fått fullført kurset i år.

 Totalt har 29 lærar vore aktive på kajakkurs i nettverket i 2020!

Status for kajakknettverket 2019

Våren 2019 etablerer friluftsrådet eit nettverk for kajakkundervisning i skulen. 

Vi håpte på 4-5 interesserte skular med 10-15 lærarar, men fekk påmelding frå 16 skular og over 50 lærar!

4 lærarar starta på kurs, men på grunn av stadig dårleg timing utover hausten mellom tidspunkt  og for mykje vêr og vind  måtte siste del av kurset utsettast til 2020.

I 2019 gjennomførte vi grunnkurs for 18 lærarar. 

2020-10-15-17.48.03.jpg

Kameratredning på kurs hausten 2020. Foto: Christer Lundberg Nes

Lenker

Norges padleforbund - Våttkortstigen Hav

Kartdatabasen "Stedsbasert læring!" -Open visningsside utan innlogging

Kartdatabasen "Stedsbasert læring!" - med innlogging

Informasjonsskriv ungdomskajakk

2021-09-11_Aktivitetslederkurs_2__1_.jpg

Frå aktivitetsleiarkurs med lærarar frå Sula og Ålesund. Foto: Christer Lundberg Nes

Turplanlegging og kartforståing

Gjennomgang av dagens tur på kartet i makkerpar før vi tek felles ferdråd om dagen,
2020-09-08-11.07.54.jpg

Frå kurs hausten 2020 Foto: Christer Lundberg Nes

Uværsdagar

"Det er uværsdagene en husker best. -De biter seg fast i ens erindring." 
Fritt etter Hassa Horn.

2020-09-16-10.55.27.jpg

I vêrskifte mellom regn og sol. Frå kurs hausten 2020. Foto: Christer Lundberg Nes

Bryting mellom regn og godvær

2020-10-12-12.38.26.jpg

Frå kurs hausten 2020. Foto: Christer Lundberg Nes

Det finnes godt vær!

2020-10-12-12.56.39.jpg

Balanseutfodring på flåte. Frå kurs hausten 2020. Foto: Christer Lundberg Nes

2019-08-15-12.06.06.jpg

Frå kurs våren 2019. Foto: Christer Lundberg Nes

P5050326_2328.jpg

Balanseutfordring på flåte med elevar frå Hessa barneskule. Foto: Christer Lundberg Nes