Kveldstur med hovudlykt. Foto: Christer Lundberg Nes

Kveldstur/fellestur i Eiksund >

På grunn av eit værskifte der det er meldt sterk vind og mykje nedbør er planlagte fellesturar utsett. Vi sett opp ny tur på onsdag 29.nov. Ta med lykt og bli med!

Vi tek med kajakkhengaren og har då kapasitet til å ta med 10 stykker per kveld!

Dette blir sosiale og lærerike turar der vi møtast på tvers av skulane og padlar ein tur i lag. 

Ta med:
God og varm padlebekledning (tørrdrakt/våtdrakt)
Lykt
Varm drikke
Tørt og varmt skift

Vegleiarar:  Dag Roland og Christer Lundberg Nes
Dato: Onsdag 29.nov
Tidspunkt: 1430-ca 1700
KursstadEiksund eller Kjeldsund (veravhengig)

Atterhald: Turen kan bli avlyst eller endra dersom det er lite eller manglande påmelding.

Utfyllande informasjon blir sendt til påmeldte!

Tilbodet om desse turane er berre for lærarar i skular som er innmeldt i kajakk i skulen prosjektet!

Nettverksskule
Nettverksskule:* 

Kort registrering
Fornamn:* 
Etternamn:* 
Mobil:* 
E-post:* 
Påmelding dag/tidspunkt
Onsdag 29.november:* 
Oppmøte på Eiksund eller Kjeldsund kl 1430. Avslutning ca kl 1700


Våttkortstigen:* 
Løyve til bruk av bilde og samtykke
Foto og media:* 
Friluftsrådet treng gode illustrasjonsbilde til dokumentasjon av prosjektet og til informasjonsmateriell og heimeside. Det er også ynskjeleg å nytte gode bilde til eventuell mediadekning og sosiale media. Kan vi bruke foto av deg som er tatt under kurset?


Samtykke:* 
Skjemaet er berre for intern bruk for friluftsrådet. Friluftsrådet treng å lagre skjemaet gjennom prosjektperioden som dokumentasjon på aktivitet og deltakarar. Skjemaet vil og bli lagra som arkiv for seinare dokumentasjon ved behov for deg eller friluftsrådet. Ingen informasjon frå skjemaet vil bli sendt vidare til andre eksterne partar med unntak av det padleforbundet krev for å registrere kursa dine i våttkortstigen. Her gir du friluftsrådet løyve til å lagre opplysningane som du har gitt i dette skjemaet.