Trygg opp ned! Det blir vasstilvenning, balanseutfordringar og teknikktrening Foto: Christer Lundberg Nes

Bassengtrening i Ulsteinbadet >

På tre måndagar i november og desember blir det tilbod om bassengtrening i Ulsteinbadet. Tilbodet er berre for lærarar i kajakk i skulen prosjektet

Vasstilvenning og teknikktrening i Ulsteinbadet

Vi har leigt Ulsteinbadet på Måndag 20.november 1100-1500

 Det er plass til 6 lærarar per time og det blir 4 timar per måndag. DVS 4 grupper per måndag.

Vi håpar at flest mogleg kan bli med på denne kjekke, lærerike og litt uformelle sesongavslutninga  inne.

Bassengtreninga passar for absolutt alle!

Det er mogleg å melde seg på ein dag, to dagar eller alle tre dagane!
I påmeldinga kan du sette opp primærynskje på tidsrom/gruppe i løpet av dagen.
På bakgrunn av påmelding og deltakartal kan det vere at vi må endre litt på tidspunktet du ynskjer for å få gruppene til å gå best mogleg opp med plassen i bassenget. 
Er det fullt på ei gruppe vil vi priortere dei som ikkje har vore med eller vore med færrast gangar.

Vegleiarar:  Dag Roland og Christer Lundberg Nes
KursstadUlsteinbadet

Atterhald: Måndag og/eller gruppetidspunkt kan bli avlyst eller endra dersom det er lite eller manglande påmelding.

Tilbodet om bassengtrening er berre for lærarar i skular som er innmeldt i kajakk i skulen prosjektet!

Nettverksskule
Nettverksskule:* 

Kort registrering
Fornamn:* 
Etternamn:* 
Mobil:* 
E-post:* 
Påmelding dag/tidspunkt
Måndag 20.november:* 
Her kan du kome med ynskje om tidspunkt/gruppe i løpet av dagen. Avhengig av deltakartal kan vi måtte endre på tidspunktet i ynskjet ditt for å få brukt dagen best mogleg. Vi må også ta omsyn til samkøyring.

Samkøyring: 
Dersom de er fleire lærarar som reiser i same bil skal vi legge til rette for at de er i same gruppe/tidspunkt. Skriv evt namn på kven du samkøyrer med her.
Tegn igjen
Våttkort mm
Våttkortnr: 
Har du våttkort? Skriv i så fall våttkortnummeret ditt her!
Våttkortstigen:* 
Løyve til bruk av bilde og samtykke
Foto og media:* 
Friluftsrådet treng gode illustrasjonsbilde til dokumentasjon av prosjektet og til informasjonsmateriell og heimeside. Det er også ynskjeleg å nytte gode bilde til eventuell mediadekning og sosiale media. Kan vi bruke foto av deg som er tatt under kurset?


Samtykke:* 
Skjemaet er berre for intern bruk for friluftsrådet. Friluftsrådet treng å lagre skjemaet gjennom prosjektperioden som dokumentasjon på aktivitet og deltakarar. Skjemaet vil og bli lagra som arkiv for seinare dokumentasjon ved behov for deg eller friluftsrådet. Ingen informasjon frå skjemaet vil bli sendt vidare til andre eksterne partar med unntak av det padleforbundet krev for å registrere kursa dine i våttkortstigen. Her gir du friluftsrådet løyve til å lagre opplysningane som du har gitt i dette skjemaet.