StikkUT_stifond_2023.jpg

StikkUT! stifond 2023

Det er  med stor glede vi har fått oppretta eit eige fond kor det er lett å søke midlar til raske førstehjelpstiltak på StikkUT!-stiar med stor slitasje.

Stikk UT! Stifondet har i 2023 ei ramme på kr 500 000,- Det kan søkast om 15.000 kr per sti.  Tiltak som raskt kan gjennomførast raskt vil bli prioritert. Vi ønsker berekraftige løysingar som gir minst muleg inngripen i naturen.

Les meir her: Stifond (stikkut.no), her finn du også søknadsskjemaet og vilkår.