Trygg opp ned! Det blir vasstilvenning, balanseutfordringar og teknikktrening Foto: Christer Lundberg Nes

2023 Bassengtrening i Ulsteinbadet >

Måndag 17.april blir det sesongstart og bassengtrening med kajakk!
Tilbodet er berre for lærarar i kajakk i skulen prosjektet

Vasstilvenning og teknikktrening i Ulsteinbadet

Vi prøvar noko nytt og tilbyr oppstart av padlesesongen med ei kjekk samling inne i Ulsteinbadet!

Vi har leigt bassenget i 4 timar i tidsrommet 1000-1400

Vi håpar at flest mogleg kan bli med på denne kjekke, lærerike og litt uformelle sesongstarten inne.

Bassengtreninga passar for absolutt alle!

Men det er avgrensa boltreplass i bassenget.
Vi må derfor dele dagen inn i tidsrom med mindre grupper som får omlag 1 time kvar. (avhengig av kor mange som melder seg på)

I påmeldinga kan du sette opp primærynskje på tidsrom/gruppe i løpet av dagen.
På bakgrunn av påmelding og deltakartal kan det vere at vi må endre litt på tidspunktet du ynskjer for å få gruppene til å gå best mogleg opp med plassen i bassenget. 

Vegleiarar:  Dag Roland og Christer Lundberg Nes
Dato: Måndag 17.april
Tidspunkt: 1000-1400 (ca 1 time)
KursstadUlsteinbadet

Tilbodet om bassengtrening er berre for lærarar i skular som er innmeldt i kajakk i skulen prosjektet!

Velkommen til kjekk og lærerik oppstart av 2023 sesongen!

Det er dessverre fullt og påmeldinga er difor stengt.
Ynskjer du å melde di interesse på venteliste kan du sende epost til christer(a)friluftsraadet.no
Skriv i eposten din kontaktinformasjon og kva venteliste du vil bli sett opp på.