Foto-Dag-Roland.jpg

Eskimorulle. Foto: Dag Roland

Bassengtrening og livredningskurs inne >

Laurdag 10.desember blir det livredningskurs inne kombinert med bassengtrening med kajakk!

Julelaug med kajakk og livredning for lærarar i kajakknettverket!

Førebels plan:

1400-1500 Livredningskurs inne med Morten Gjerseth
1500-1600 Bassengtrening med kajakk

For første gang får vi til ei økte med bassengtrening med kajakk!

Vegleiarar:  Morten Gjerseth, Christer Lundberg Nes og Sara Magnadottir
Dato: Laurdag 10.desember
Tidspunkt: 1400-1600 
KursstadSymjehallen i Ørsta


Kurset er gratis for lærarar på skular i nettverket!

NB! Oppstart er flytta til kl 14

Plutseleg tid likevel og vil droppe innom? Ring Christer på mobil 91246400 eller 47655685

Nettverksskule
Nettverksskule:* 


Kort registrering
Fornamn:* 
Etternamn:* 
Mobil:* 
E-post:* 
Våttkortnr:* 
Kva er nummeret som står på baksida av våttkortet ditt?
Løyve til bruk av bilde og samtykke
Foto og media:* 
Friluftsrådet treng gode illustrasjonsbilde til dokumentasjon av prosjektet og til informasjonsmateriell og heimeside. Det er også ynskjeleg å nytte gode bilde til eventuell mediadekning og sosiale media. Kan vi bruke foto av deg som er tatt under kurset?


Samtykke:* 
Skjemaet er berre for intern bruk for friluftsrådet. Friluftsrådet treng å lagre skjemaet gjennom prosjektperioden som dokumentasjon på aktivitet og deltakarar. Skjemaet vil og bli lagra som arkiv for seinare dokumentasjon ved behov for deg eller friluftsrådet. Ingen informasjon frå skjemaet vil bli sendt vidare til andre eksterne partar med unntak av det padleforbundet krev for å registrere kursa dine i våttkortstigen. Her gir du friluftsrådet løyve til å lagre opplysningane som du har gitt i dette skjemaet.