Foto-Dag-Roland.jpg

Eskimorulle. Foto: Dag Roland

Gratis bassengtrening i kajakk for ungdom! >

Påmeldingsskjema til  bassengtrening i kajakk i Ørsta 10.desember

Bassengtrening i kajakk

Treninga er for ungdom i alderen 14.-17.år.

Innhald:
Vanntilvenning og leik med kajakk
Kajakktreninga vert tilpassa ferdigheitsnivået til ungdommane.
Alt frå å gå rundt og ta av spruttrekk, til eskimoredning og rulle!

Stad: Symjebassenget i Ørsta
Tidsrom: Kl 12-15 (Fordelt på 3 grupper a 45 min)
Pris: Gratis!
Vegleiarar: Sara Magnadottir og Åshild Skallebø
Livreddar/badevakt: Morten Gjerseth 

Utstyr:
Ta med badetøy og handkle

Du får låne kajakk, åre, spruttrekk og vest med Sunnmøre friluftsråd

Informasjon/drop in: Ring Sara Magnadottir på mobil 95 77 53 90

Deltakarinformasjon
Fornamn:* 
Etternamn:* 
Adresse:* 
Postnummer:* 
Poststad:* 
Mobil:* 
E-post:* 
E-post til informasjon om dagen frå friluftsrådet
Fødselsdato:* 
Kurset er for ungdom mellom 14 og 17 år.(f.år 2005-2008)
Velg dato
Kjønn:* 


Ynskje om time/tidspunkt på laurdag 10.desember
Ynskt time/tidspunkt:* 
Det er avgrensa tal på kajakkar i bassenget slik at vi må tilpasse gruppestorleiken etter kapasiteten. I utgangspunktet tenker vi inntil 10 ungdommar per time. Og vi vil organisere dagen best mogleg. Er det ledig kapasitet på gruppa etter kan ungdommane halde på lenger om dei vil.Kajakkerfaring:* 
Kva erfaring har deltakar med kajakk?


Føresette informasjon og samtykke
Føresette samtykke:* 
Vi er informert om at deltakar vert med på bassengtrening med kajakk i regi av Sunnmøre friluftsråd. Det er eigen badevakt til stades og 2 vegleiarar med ansvar for kajakktreninga.


Namn føresette:* 
Mobiltelefon føresett:* 
E-post føresett:* 
Kopi av skjema vert også sendt til denne e-post adressa. Med eit lite atterhald om at ikkje det er feil i oppsettet. Gi i så fall beskjed til christer@friluftsraadet.no så skal vi få prøvd å fiksa dette
Løyve til bilde:* 
Friluftsrådet treng bilde til dokumentasjon på gjennomført aktivitet med bruk av prosjektmidlar. Vi treng og løyve til bilde dersom journalistar/media kjem for å lage eventuell reportasje frå kursa. Det kan også vere viktig for friluftsrådet å ha gode bilde vi kan bruke til illustrasjonsbilde ved seinare høve.


Personvern av opplysningar:* 
Alle opplysningar som vert gitt i dette skjemaet vert berre nytta av friluftsrådet og leiarane på kurset. Leiarane har teieplikt. Informasjonen vert lagra i friluftsrådet sin database som er knytt til heimesida. Ingen informasjon vert vidaresendt til andre.

Anna
Fritekst: 
Her kan du skrive utfyllande informasjon til friluftsrådet. Du kan skrive beskjed til vegleiarane om det er noko vi bør vite eller prøve å ta omsyn til. Dette feltet er ikkje obligatorisk og kan stå tomt.
Tegn igjen