P5050287_2291.jpg

Introduksjonskurs UNG Rotevatnet/Årneset torsdag 11.august >

Påmeldingsskjema til  introduksjonskurs torsdag 11.august 2022

Introduksjonskurs hav

Kurset er for ungdom i alderen 14.-17.år.

Kurset er finansiert gjennom tippemidlar frå Friluftsrådenes Landsforbund, men kostar kr 100.- som dekker kostnader til våttkortet frå padleforbundet

Stad: Rotevatnet/Årneset, Volda
Tidsrom: Kl 12-15
Pris: kr 100.- (til våttkort)
Vegleiarar: Sara Magnadottir og Åshild Skallebø

Utstyr:
Du treng våtdrakt eller tørrdrakt. (Mange utstyrsbasar i regionen har utstyr til gratis utlån - sjekk her for oversikt)
Ta med tørt skift i vanntette posar til å ta med i kajakken
Mat og drikke

Du får låne kajakk, åre, spruttrekk og vest med Sunnmøre friluftsråd

Påmelding så raskt som råd!

Utfyllande informasjon vert sendt til påmeldte deltakarar!

Kursinnhald:

Hovedmål
Deltakeren introduseres til kajakken og utstyret. Etter endt kurs har deltakeren gjennom enkel praktisk øvelse lært å bruke kajakk, åre, trekk og vest. Kurset skal motivere for videre opplæring i padling.

Delmål
Løfte, bære og sjøsette kajakk.
Padle forover med rett kurs.
Stoppe.
Svinge kajakken begge veier.
Bakoverpadling.
Gå rundt og komme seg tilfredsstillende ut av kajakken i vannet.
Ilandstigning
Sittestilling og god padleteknikk
Innføring til hvordan en kan øke sikkerheten ved padling.
Kjennskap til lokale padleforhold.

Lenke til kursinformasjon med Padleforbundet: Introduksjonskurs

Deltakarinformasjon til registrering av våttkort med Padleforbundet
Fornamn:* 
Etternamn:* 
Adresse:* 
Postnummer:* 
Poststad:* 
Mobil:* 
E-post:* 
Denne e-post adressa vil vere knytt til din personlege brukarprofil i databasen til Padleforbundet. Det kan vere lurt å bruke ei privat e-post adresse sidan du seinare kan ha behov for å oppdatere profilen, eller tilbakestille passord. Har du ikkje eigen e-post adresse må du bruke ein av dei føresette sin e-post
Fødselsdato:* 
Kurset er for ungdom mellom 14 og 17 år.(f.år 2005-2008)
Velg dato
Kjønn:* 


Medlemsklubb: 
Fyll berre ut om du allereie er medlem av ein padleklubb registrert i Norges padleforbund
Vil motta e-post:* 
Gjeld informasjon frå Norges padleforbund


Føresette informasjon og samtykke
Føresette samtykke:* 
Vi er informert om at deltakar vert med på padlekurs i regi av Sunnmøre friluftsråd. Kurset er eit introduksjonskurs UNG. Det er 2 vegleiarar med ansvar for kurset for maks 10 deltakarar.


Namn føresette:* 
Mobiltelefon føresett:* 
E-post føresett:* 
Kopi av skjema vert også sendt til denne e-post adressa. Med eit lite atterhald om at ikkje det er feil i oppsettet. Gi i så fall beskjed til christer@friluftsraadet.no så skal vi få prøvd å fiksa dette
Løyve til bilde:* 
Friluftsrådet treng bilde til dokumentasjon på gjennomført aktivitet med bruk av prosjektmidlar. Vi treng og løyve til bilde dersom journalistar/media kjem for å lage eventuell reportasje frå kursa. Det kan også vere viktig for friluftsrådet å ha gode bilde vi kan bruke til illustrasjonsbilde ved seinare høve.


Personvern av opplysningar:* 
Alle opplysningar som vert gitt i dette skjemaet vert berre nytta av friluftsrådet og leiarane på kurset. Leiarane har teieplikt. Informasjonen vert lagra i friluftsrådet sin database som er knytt til heimesida. Utover informasjon vi må gi til Norges Padleforbund for registrering av personleg våttkort vert ingen informasjon vidaresendt til andre.

Anna
Fritekst: 
Her kan du skrive utfyllande informasjon til friluftsrådet. Du kan skrive beskjed til vegleiarane om det er noko vi bør vite eller prøve å ta omsyn til. Dette feltet er ikkje obligatorisk og kan stå tomt.
Tegn igjen