Hyskjet_naturreservat.jpg

Evaluering URØRT 2022 >

Anonymt evalueringsskjema av URØRT turane 2022

Fyll ut skjemaet og send inn!

Di tilbakemelding er viktig for oss! 

Kva du føler om opplegget og korleis du erfarte det er viktig for oss å vite for å kunne forbetre opplegget til seinare!

Skjemaet er anonymt!
Sidan skjemaet er heilt anonymt vil det ikkje bli sendt noko kvittering/kopi av svara dine etter at du sender inn.

Skjemaet blir berre brukt internt av friluftsrådet og områdeverneforvaltninga (Geiranger-Herdalen landskapsvernområde)  for å forbedre opplegget kring URØRT prosjektet ved Eidsdal skule.

Eidsdal skule vil få oppsummering av tilbakemeldingane i skjemaet

Dato for tur:* 


Klassetrinn:* Gut/jente:* 


Evaluering%20av%20Ur%F8rt-turen
Kva tenkjer du om opplegget?* 
Skriv det første som fell deg inn
Tegn igjen
To ord:* 
Kva er dei to første orda du tenker på når du tenker tilbake på dagen ute?
Kva var positivt med opplegget?* 
Om du vil er det fint om du skriv litt kvifor
Tegn igjen
Kva ville du forandra på dersom du fekk velje?* 
Om du vil er det fint om du skriv litt om kvifor.
Tegn igjen
Terningkast:* 
Kva terningkast vil du gi dagen ute?


Anna? 
For lærarane: Skriv gjerne ei kort tilbakemelding på fagleg utbytte for elevar og deg som lærar.
Tegn igjen
Nokre fakta frå turen til Hyskjet
Varmekjære lauvtre:* 
Edellauvskog kan vi ha når det er fleire/mange varmekjære lauvtre i same område. Kryss av for dei 8 varmekjære treslaga du finn i lista under.
2 blomster frå Hyskjet: 
Skriv%20namnet%20p%E5%202%20litt%20spesielle%20blomster%20som%20vi%20s%E5g%20p%E5%20turen%20til%20Hyskjet.%20Forklar%20kort%20kva%20som%20gjer%20desse%202%20blomstrane%20litt%20spesielle
Tegn igjen