Orientering 2022 >

Klassesett med kompass, postar og merkeklyper

Friluftsrådet har klassesett med kompass, postar og merkeklyper for gratis utlån til skular, SFO, barnehagar og frivillige lag og organisasjonar.

Utlån til barn og unge vert prioritert.

Orientering og kunnskap om kart og kompass er svært viktig for tur etter evne og auka tryggleik i utøving friluftsliv.

I perioder er utstyret mykje i bruk - og vi kan difor ikkje garantere at vi kan låne ut akkurat det materiellet du ynskjer, eller at det er ledig.

Vi ber deg difor om å vente du har motteke stadfesting frå oss.

NB! Stadfesting er eit skikkelig svar på epost frå oss om at utlånet er i orden.

Gjer vel og ikkje misforstå stadfesting på sendt skjema som at vi har sagt at utstyret er ledig!

Vi sender stadfesting på epost så raskt vi klarer!

Kalenderen under viser kva tid utstyr er reservert og/eller i bruk. Vi held kalenderen så oppdatert som råd.

Men vi gjer merksam på at dette er ein frittståande kalender som vi må oppdatere manuelt. Det kan difor vere mogleg at utstyret ikkje er ledig når du ynskjer det. Gjer difor vel og vent på stadfesting frå oss (ikkje den automatiske du får frå skjemaet) om at utstyret er ledig for deg!

Ditt namn:* 
Namn på din organisasjon/skule/SFO/barnehage:* 
Di epostadresse:* 
Stadfesting på utfylt skjema blir sendt til denne e-post adressa når du klikker send inn. Dersom du ikkje mottar stadfesting så har du anten skrive feil e-post adresse, eller at stadfestinga ligg i søppelpost/spam filter i din eigen e-post server
Telefon/mobil: 
Målgruppe:* Kommune:* 
I kva medlemskommune og geografisk område skal du bruke utstyret?

Frå dato:*  Velg dato
Til dato:*  Velg dato
Talet på dagar i bruk:* 
Talet på deltakarar under 18.år:* 
Talet på deltakarar over 18.år:* 
Orienteringssett: 
Eit sett inneheld 10 postar, 10 merkeklyper og 20 kompass
OrtoMountain: 
Eit kvitt plastfjell i whiteboard materiale som er fint å teikne og forklare på. Svært godt eigna til å drive opplæring i høgdekoter, kart- og terrengforståing