IMG_9642.JPG

Ungdomskajakkar 2023 >

Kajakkar til gratis utlån for skular og frivillige lag og organisasjonar

Gjer vel og sett deg inn i informasjonen under:

Du får låne eit standardoppsett av  kajakkar og utstyr for ungdom og vaksne.

Utstyret er innkjøpt våren 2017 med støtte frå Gjensidigestiftelsen. 

Friluftsrådet kjem difor til å vere strenge på at du som lånetakar tek godt vare på utstyret og leverer dette tørt og reint tilbake, slik at vi unngår unødig slitasje.

Kapasiteten på dette utstyret er 13 personar (til dømes 8 ungdommar og 2 vaksne)

I skjemaet under må du stadfeste at du har lasta ned rettleiaren for ungdomskajakkane og  sjekka tilhengerkalkulatoren til Statens Vegvesen.

Her lastar du ned rettleiaren: Utlån ungdomskajakk2019

Her er lenke til tilhengerkalkulatoren
Tilhengaren har registreringsnr AC 8810

Du får låne:

 • Kajakkhengar
 • 8 Current Design Sirocco
 • 3 Current Design Storm
 • 2 stk Zegul Arrow play (LV og HV)
 • 14 faste årer (ei reserve åre)
 • 1 delt åre (ekstra åre på tur)
 • 2 rumpetaske med slepeline (ca 6m)
 • 1 kasteline 15m

 • 2 Regatta action explorer padlevest (+ 90 kg)
 • 3 Regatta action explorer padlevest (70-90 kg)
 • 10 Regatta action explorer padlevest (50-70 kg)
 • 26 pakkstropper til å feste kajakkane på hengaren
Friluftsrådet har eit skulenettverk for eit prosjekt for meir og betre kajakkundervisning i skulen!

Skular som er med i nettverket får opplæring og oppfølging av friluftsrådet og vert prioritert i utlån.

 Men send uansett inn skjemaet under så skal vi svare så raskt vi kan.

Kompetansekrav 1 - Aktivitetsleiar
Frå hausten 2022 er kravet at lånetakar skal ha godkjenning som aktivitetsleiarar hav i våttkortstigen til padleforbundet for å låne utstyret til opplegg for barn og unge.
Skular som er med i kajakknettverket har ei overgangsordning.

Kompetansekrav 2 - Pakke- og vedlikehald
I 2019 vart friluftsrådet stoppa i teknisk kontroll og fekk då påbod frå Politiet om betre sikring av kajakkane under transport med hengaren. Friluftsrådet hadde sjølv pakka hengaren denne dagen og kajakkane var mykje betre sikra enn dei brukar å vere når vi får dei igjen frå ekstern lånetakar. Med andre ord føler vi det viktig at dei som låner kajakkane sikrar lasta forsvarleg. Du må difor signere at du skal stroppe kvar einskild kajakk for seg.

Kalenderen under viser kva tid utstyr er reservert og/eller i bruk. Vi held kalenderen så oppdatert som råd.

Men vi gjer merksam på at dette er ein frittståande kalender som vi må oppdatere manuelt. Det kan difor vere mogleg at utstyret ikkje er ledig når du ynskjer det. Gjer difor vel og vent på stadfesting frå oss (ikkje den automatiske du får frå skjemaet) om at utstyret er ledig for deg!

Informasjon om lånetakar og oversikt over bruk
Ditt namn:* 
Namn på din organisasjon/skule/barnehage/SFO:* 
Di e-post adresse:* 
Stadfesting på utfylt skjema blir sendt til denne e-post adressa når du klikker send inn. Dersom du ikkje mottar stadfesting så har du anten skrive feil e-post adresse, eller at stadfestinga ligg i søppelpost/spam filter i din eigen e-post server
Ditt telefon/mobil nr:* 
Kryss av for målgruppe:* Kommune:* 
I kva medlemskommune og geografisk område skal du bruke utstyret?

Frå dato:*  Velg dato
Til dato:* 
Hugs å legge inn to dagar ekstra for skylling og tørk av vestar, spruttrekk, padlemuffer mm
Velg dato
Dagar i bruk:* 
Av lånetida - kor mange dagar er utstyret i bruk?
Deltakarar under 18.år:* 
Kor mange deltakarar blir med på opplegget?
Deltakarar over 18.år:* 
Kor mange deltakarar blir med på opplegget?
Padlemuffer: 
Padlemuffer er i utgangspunktet ikkje tilgjengeleg for utlån då vi nyttar dei i eigne kurs. (Kan desverre ikkje slette spørsmålet då skjemaet er lenka inn mot ein database)


Sprutrekk:* 
Hengaren er som standard utrusta med berre 2 spruttrekk til leiarane. Dersom du ynskjer å låne fleire sprutrekk til alle deltakarane krysser du av her.


Utfyllande informasjon til deg som lånetakar
Eg har laste ned og lest rettleiaren:* 
Eg har lasta ned og lest rettleiaren om ungdomskajakkane som friluftsrådet har skrive.(Rettleiaren finn du ved å klikke på lenka øvst på sida her)

Kompetansekrav til deg som lånetakar
Eg kan køyre kajakkhengaren:* 
Eg har sjekka med tilhengerkalkulatoren til Statens vegvesen at eg har løyve til å køyre med denne kajakkhengaren på slep

Kompetansekrav 1 - aktivitetsleiar:* 
Frå hausten 2022 er kravet at lånetakar skal ha godkjenning som aktivitetsleiarar hav i våttkortstigen til padleforbundet for å låne utstyret til opplegg for barn og unge. Skular som er med i kajakknettverket har ei overgangsordning.

Våttkort side 1: 
Gjer vel og ta bilde av våttkortet ditt side 1. Dette er våttkortsida med namnet ditt og våttkortnummeret. Bilde lastar du inn på lenka her!

Våttkort side 2: 
Gjer vel og ta bilde av våttkortet ditt side 2. Dette er våttkortsida med oblat merka som viser kompetansen din. Bilde lastar du inn på lenka her!

Kompetansekrav 2 - Pakkekurs:* 
Etter pålegg frå politiet må kvar kajakk stroppast for seg med 2 stropper. Stroppene skal då gå frå midtstangana og dobbelt over kajakken, under arma og gjennom låsen på stroppa. Er det fleire kajakkar på den same arma må ein gjenta denne måten å stroppe på for kvar einskild kajakk. Slik at når ein stroppar den ytste kajakken vert stroppa gåande frå midtstanga og over alle kajakkane som ligg der.


Anna
Eg leverer utstyret tørt og reint:* 
Eg forpliktar meg til å tørke ut av kajakkane, og tørke vestar og anna utstyr før det blir returnert. Mottar eg utstyret vått tek eg det ut så det ikkje ligg vått i hengaren. Eg er innforstått med at friluftsrådet kan fakturere arbeidstid for å tørke og/eller pakke om utstyret dersom det ikkje er pakka jamfør rettleiaren

Beskjed til friluftsrådet: 
Fritekstfelt for meir informasjon til friluftsrådet. Har du kryssa av for ANNA på kompetanse kan du forklare kva dette er her.
Tegn igjen