IMG_20210716_115634396.jpg

Friluftsrådet skal rydde ytre kyst

Sunnmøre friluftsråd har signert kontrakt med Handelens Miljøfond om rydding av marint avfall langs ytre kyst i Ålesund og Giske i prosjektet Rydd Norge Møre og Romsdal.

Stor mengde marint avfall

Delar av ytre kyst i Møre og Romsdal har store utfordringar med marin plastforsøpling som har hopa seg opp over tid. Det er estimert at det ligg mellom 930 og 1400 tonn marint avfall langs kysten i fylket. Forsøplinga finst ofte langs eksponerte kyststrekke med krevjande tilkomst, og oppsamling av avfall forutset kvalifisert personell med god trening og relevant sikkerheitsutstyr. 

Arealet for Sunnmøre Nord, som er Sunnmøre friluftsråd sitt område, omfattar Erkna, delar av Godøya, Vigra, Lepsøya, Haramsøya og Flemsøy/Skuløy, heile Fjørtofta, Finnøya, Seterøya og Sandøy. Sjølve ryddinga blir gjort saman med andre ikkje-kommersielle aktørar som Plastfritt Hav, Plastpiratane og TAVAHA Fjørtoft,, og starta opp i november 2021. Desse organisasjonane har lang erfaring med rydding av sin nærnatur, og saman vil vi bidra til at områda blir tryggare for så vel turgårar som fugl- og dyreliv. Dette prosjektet skal være i tillegg til, og ikkje ein erstatning av den fantastiske frivillige innsatsen som har vært i området. Prosjektet vil vare ut 2023 og har ei budsjettramme på over 8 millionar kroner.