20200610_125827.jpg

Naturmøteplass

Naturmøteplassen er eit lågterskel og uforpliktande tilbod til alle som har høve til å gå tur på dagtid, og som set pris hyggelege møte med andre.

Faste dagar

Bålet brenn og kaffien er klar i eit fast tidsrom på ein fast stad ein bestemt dag kvar veke. Blide vertar tek hjarteleg imot alle som kjem, spanderer varm drikke og slår gjerne av ein prat.


Sunnmøre friluftsråd bidreg så langt til fem naturmøteplassar: 


- Dam 2 på Aksla i Ålesund (tysdagar kl. 12-14)

- Kaffivika i Sula (tysdagar kl. 11-13)

- Kråkvika i Vestnes (torsdagar kl. 13-15)

- Bugardsmyrane i Ulstein (tysdagar kl. 12-14) 

- Grindstova på Stafsethneset i Vegsund i Ålesund (onsdagar 11.30-13.30).