Grindstova_StafsethnesetUnknown_Christian_OEdegaard.jpeg

Utset førjulsarrangement grunna korona

Det er med tungt hjarte vi har bestemt oss for å utsette førjulsarrangementet med opning av Grindstova på Stafsethneset, som skulle gå av stabelen den 15. desember.

Ny dato

Med bakgrunn i dei nye korona-reglane, som trer i kraft frå 15. desember, ser vi ikke annan utveg enn å utsette det planlagde arrangementet. Vi ønsker å gjere dette til ein dag med mykje folk og kjekke aktivitetar, under trygge rammer. 

Vi kjem tilbake med ny dato når koronasituasjonen tillit det.