P5050287_2291.jpg

Introduksjonskurs UNG for 4H Åheim >

Registrering til våttkort for introduksjonskurs søndag 11.september 2021

Introduksjonskurs hav

Hovedmål

Deltakeren introduseres til kajakken og utstyret. Etter endt kurs har deltakeren gjennom enkel praktisk øvelse lært å bruke kajakk, åre, trekk og vest. Kurset skal motivere for videre opplæring i padling.

Delmål

Løfte, bære og sjøsette kajakk.
Padle forover med rett kurs.
Stoppe.
Svinge kajakken begge veier.
Bakoverpadling.
Gå rundt og komme seg tilfredsstillende ut av kajakken i vannet.
Ilandstigning
Sittestilling og god padleteknikk
Innføring til hvordan en kan øke sikkerheten ved padling.
Kjennskap til lokale padleforhold.

Lenke til kursinformasjon med Padleforbundet: Introduksjonskurs

Deltakarinformasjon til registrering av våttkort med Padleforbundet
Fornamn:* 
Etternamn:* 
Adresse:* 
Postnummer:* 
Poststad:* 
Mobil:* 
E-post:* 
Denne e-post adressa vil vere knytt til din personlege brukarprofil i databasen til Padleforbundet. Det kan vere lurt å bruke ei privat e-post adresse sidan du seinare kan ha behov for å oppdatere profilen, eller tilbakestille passord. Har du ikkje eigen e-post adresse må du bruke ein av dei føresette sin e-post
Fødselsdato:* 
dd.mm.år
Velg dato
Kjønn:* 


Medlemsklubb: 
Fyll berre ut om du allereie er medlem av ein padleklubb registrert i Norges padleforbund
Vil motta e-post:* 
Gjeld informasjon frå Norges padleforbund


Samtykke:* 
Dette skjemaet er berre for intern bruk for å hente inn informasjon til å registere våttkort med Padleforbundet. Ingen informasjon frå skjemaet vil bli sendt vidare til andre eksterne partar med unntak av det Padleforbundet krev for å registrere kursa dine i våttkortstigen. Her gir du friluftsrådet løyve til å lagre opplysningane som du har gitt i dette skjemaet.


Føresette informasjon og samtykke
Føresette samtykke:* 
Vi er informert om at deltakar vert med på padlekurs i regi av 4H og Sunnmøre friluftsråd. Kurset er eit introduksjonskurs UNG. Det er 2 vegleiarar med ansvar for kurset for maks 10 deltakarar.


Namn føresette:* 
Mobiltelefon føresett:* 
E-post føresett:* 
Kopi av skjema vert også sendt til denne e-post adressa. Med eit lite atterhald om at ikkje det er feil i oppsettet. Gi i så fall beskjed til christer@friluftsraadet.no så skal vi få prøvd å fiksa dette