Kartlegging_og_verdsetting_foto.jpg

Ledig stilling i friluftsrådet: Prosjektmedarbeidar

Vi søker ein engasjert og strukturert medarbeider til å koordinere fleire prosjekt innan aktivitet og turruter. Stillinga skal også bistå i anna kontor- og kommunikasjonsarbeid. Søknadsfrist: 15.8.2021

Dei viktigaste oppgåvene p.t. vil vere:

Koordinere prosjektet Friluftslivets ferdselsårer
- Prosjektmedarbeidar StikkUT!, nettbutikk m.v.
- Samarbeid med folkehelsekoordinatorane og andre i kommunane
- Koordinere andre mindre prosjekt og vere prosjektstøtte med vekt på kommunikasjonsarbeid.
- Drift og utvikling av nettsider og generelt administrasjonsarbeid.

Kvalifikasjonar:

- Administrativ utdanning, men fleire fagretningar er aktuelle. Erfaring med å jobbe prosjektbasert er ein fordel. Digital kompetanse, drift av nettside, som, officepakke.
- Stor arbeidskapasitet til å handtere fleire prosjekt. Sjølvstendig, løysingsorientert og strukturert som held god oversikt.
- God formidlingsevner både skriftleg og munnleg. Administrasjonsspråket i friluftsrådet er nynorsk.
- Det er ein fordel om du kjenner kjenner kommunane på Sunnmøre og har interesse for natur og friluftsliv.

Sjå fullstendig utlysingstekst her: https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/ab2e1403-b52c-434d-888f-e3ce7c63ed94