Malin_Therese_Fiksdal_ny_fagleiar_marin_forsoepling_Sunnmoere_friluftsraad.jpg

Malin Therese Fiksdal ny fagleiar marin forsøpling

1. november startar Malin Therese Fiksdal i friluftsrådet. Ho skal overta stillinga til Ann Helen Hellevik som fagleiar for marin forsøpling etter at Ann Helen har starta i ny jobb i senter for marint miljø i Svolvær. Vi ønsker Malin velkomen til oss!

Malin bur i Fiksdal i Vestnes og har god utdanning og erfaring innan naturbruk, landbruk, naturforvaltning og havbruk. Ho jobbar i dag som skogansvarleg og landbruksrådgjevar i Vestnes kommune, der ho har vore tilsett sidan 2014. Før dette har ho jobba fem år som driftsoperatør på settefisk. Fiksdal har bachelor i havbruk og etterutdanning i fiskehelse. Ho køyrer eigen båt og er vant på sjøen. Ho er svært opptatt av at vi skal bruke sjøen og strandsona på ein berekraftig måte, med førebygging av forsøpling og å fremje ei berekraftig og miljøvennleg forvaltning av sjøen og strandsona.