2020-10-15-17.48.03.jpg

2021 Aktivitetsleiarkurs 10.-11.sept >

Påmeldingsskjema til lærarar i kajakknettverket. 
Dette kurset blir gjennomført fredag 10.-laurdag 11.september

Aktivitetsleiarkurs

Aktivitetsleiarkurset er ein del av kursstigen til Norges Padleforbund.
Dette er siste kurset vi tilbyr gjennom nettverket i våttkortstigen !

Under kurset skal vi jobbe med å lære bort padleteknikkar og lede grupper på vatnet. Etter endt kurs skal du kunne planlegge og gjennomføre introduksjons- og grunnkurs.

I motsetning til dei tidlegare kursa som handlar om deltaking og øving er aktivitetsleiarkurset eit kurs der du vert vurdert til bestått/ikkje bestått.

Sidan de er utdanna lærarar er vi ikkje uroa for pedagogikk og evne til å formidle, men det er viktig at de er trygge nok i kajakk og det metodiske i dei teknikkane som de har lært på dei tidlegare kursa.

Vi legg kurset opp som ein tur begge dagane, gjer strandhogg med lunsj, og får forhåpentleg møte både fugle- og dyreliv.
Det kan vere aktuelt å gjennomføre kurset som ein overnattingstur.

Som tidlegare får du låne kajakk, padleåre, spruttrekk og padlevest gjennom friluftsrådet.
Har du eigen kajakk så ta kontakt og spør om dette er ein kajakk som høver for det som vi skal lære på kurset!

Ta med:
Godt med mat og drikke (kaldt og varmt). 
Ekstra tøy i vanntette poser.
Våtdrakt eller tørrdrakt.
evt overnatting etter nærare avtale.

Friluftsrådet har nokre få våtdrakter til utlån, men invester gjerne i ei personleg tørrdrakt eller våtdrakt eller lån privat.
Men det kan vere lurt å vente med å investere i kajakk til du får sett og prøvd litt gjennom nettverket.

Fleire utstyrsbasar i regionen har våtdrakter og nokre har også tørrdrakter til utlån. Oversikt over utstyrsbasar finn du her: Utstyrsbasar

Kursleiar: Dag Roland
Rettleiar: Christer Lundberg Nes
Kursdagar: Fredag 10.- og laurdag 11.sept

Tidspunkt: ca 9-17 (8 timar kvar dag) 

Kursstad
Stafsethneset (med atterhald om at vi kanskje byttar kursstad)

Kurs kan bli flytta til anna skjerma område dersom det vert eller er utrygt for vind og/eller bølgjer på kursdagane

Her kan du lese meir om kursinnhaldet med padleforbundet: Aktivitetsleiarkurs

Utfyllande informasjon blir sendt til påmeldte

Kurset er gratis for lærarar på skular i nettverket!

Påmeldingsfrist 1.juni
Påmeldinga er bindande.
Påmelding så raskt som råd og seinast innan 1.juni

Atterhald:
Kurset blir gjennomført med minimum 6 deltakarar.

Vi må desverre ta høgde for at det kan bli endringar på kort varsel på grunn av koronasituasjonen og eventuelt vaksineringsprogram.

Nettverksskule
Nettverksskule:* 


Kort registrering
Fornamn:* 
Etternamn:* 
Mobil:* 
E-post:* 
Våttkortnr:* 
Kva er nummeret som står på baksida av våttkortet ditt?
Utfyllande informasjon til friluftsrådet
Klassetrinn:* 
Gjer vel og skriv eit par stikkord/punktliste om klassetrinn og fagkombinasjon du underviser i.
Tegn igjen
Kajakkerfaring:* 
Kva kajakkerfaring har du frå før?Kartdatabasen Læring i friluft:* 
Har du oppretta eigen profil i kartdatabasen læring i friluft og lagt inn undervisningsopplegg der? Kartdatabasen finn du her: https://friluftsforvaltning.avinet.no/stedsbasert


Løyve til bruk av bilde og samtykke
Foto og media:* 
Friluftsrådet treng gode illustrasjonsbilde til dokumentasjon av prosjektet og til informasjonsmateriell og heimeside. Det er også ynskjeleg å nytte gode bilde til eventuell mediadekning og sosiale media. Kan vi bruke foto av deg som er tatt under kurset?


Samtykke:* 
Skjemaet er berre for intern bruk for friluftsrådet. Friluftsrådet treng å lagre skjemaet gjennom prosjektperioden som dokumentasjon på aktivitet og deltakarar. Skjemaet vil og bli lagra som arkiv for seinare dokumentasjon ved behov for deg eller friluftsrådet. Ingen informasjon frå skjemaet vil bli sendt vidare til andre eksterne partar med unntak av det padleforbundet krev for å registrere kursa dine i våttkortstigen. Her gir du friluftsrådet løyve til å lagre opplysningane som du har gitt i dette skjemaet.