Fylling_av_bigbags_paa_Gjoesund.jpg

Sommarjobb i frisk sjøluft

Sunnmøre friluftsråd søkjer fleire som kan hjelpe oss i arbeidet mot marin forsøpling. Oppgåvene blir å rydde plast i strandsona, kartlegge forsøpla område, og vedlikehaldsarbeid i nokre friluftsområde. Søknadsfrist 10. mai.