118378681_1242930672708818_2858537054396693338_n.jpg

4,5 mill. til marin forsøpling

Sunnmøre friluftsråd har frå Miljødirektoratet fått innvilga 4,5 mill. kroner over ein to års periode for arbeid mot marin forsøpling.


Vi hjelper frivillige som vil rydde i fjørene.
Treng du utstyr (hanskar og sekker) og evt. henting av marint avfall, ta kontakt med fagansvarleg Ann Helen Hellevik på epost: annhelen@friluftsraadet.no eller tlf: 46 80 84 87