Fargekongen6.JPG

Leikepatruljen hausten 2020 - spørjeskjema >

Hjelp oss å kartlegge korleis smitteverntiltaka mot Covid-19 har påverka leiken i skulegarden og korleis leikepatruljen best kan hjelpe skulane i denne krevjande perioden.  

Leikepatruljen arbeider med å inspirere til god leik i skulegarden. Dette gjer vi mellom anna gjennom kurs for patruljeførarar (elevar) på kvar skule, inspirasjonshefte og utdeling av leiker. Kursa og leikene er gratis for skulane, over 70 skular har vore med til no. På grunn av fara for smittespreiing kan vi ikkje gjennomføre kursa våre som vanleg og vi vil no finne alternative løysingar  som elevane/skulane kan ha nytte av.  Då treng vi tilbakemeldingar frå skulane, 
vi håpar du vil bidra:

Skule:* 
Din e-post:* 
Er leikepatruljen på din skule i drift denne hausten?* 
Tegn igjen
Har leik i kohortar ført til at elevane leikar annleis i skulegarden? I tilfelle korleis?* 
Tegn igjen
Har de nytta dykk av tilbodet om å hente hoppetau, hoppestrikk og spray?* 
Tegn igjen
Har de nytta dykk av leikeheftet vi sende ut før sommaren?* 
Tegn igjen
Har de ønske om kurs med leikepatruljen denne hausten?* 
Tegn igjen
Har du forslag til anna hjelp og inspirasjon vi kan bidra med?* 
Tegn igjen