Ny_wc_Tueneset__2_.jpg

Er toaletta opne?


Toaletta i friluftsområda har vore opne i haust. Frå midten av oktober kjem nattefrosten og toalett med vatn vert etterkvart stengte for vinteren.


For dei toaletta som framleis er opne er det viktig at alle tek omsyn og bidreg til å hindre smitte. Bruk desinfeksjonsskum (heng på veggen) på litt toalettpapir og tørk over toalettringen før bruk. Og bruk skum til å vaske hendene etter toalettbesøket. Prøv å unngå å ta i dørhandtaka. Aller best er det i tillegg å ha med eigen desinfeksjonssprit. Husk at du ikkje berre risikerer å bli smitta sjølv - du kan smitte andre dersom du har viruset utan å vere klar over det!

Vi opnar jetz-toaletta (vatntoalett) igjen til våren når faren for frost er over.