Ny_wc_Tueneset__2_.jpg

Er toaletta opne?

Dette er eit spørsmål vi har fått ofte i det siste! Koronapandemien og faren for smittespreiing har ført til stengde toalett i friluftsområda mykje lengre enn normalt. Men no er driftsavdelinga i friluftsrådet i full gang med å opne dei. 

I løpet av denne veka, veke 26, er planen å få opna dei aller fleste av toaletta friluftsrådet har ansvar for ute i medlemskommunane. Nokre er opna allereie.

Avgjerande for å kunne halde dei opne er at alle tek omsyn og bidreg til å hindre smitte. VIKTIG: Bruk desinfeksjonsskum (heng på veggen) på litt toalettpapir og tørk over toalettringen før bruk. Og bruk skum til å vaske hendene etter toalettbesøket. Prøv å unngå å ta i dørhandtaka. 

Aller best er det i tillegg å ha med eigen desinfeksjonssprit. Husk at du ikkje berre risikerer å bli smitta sjølv - du kan smitte andre dersom du har viruset utan å vere klar over det!