Naturen_som_laeringsarena.jpg

Svært mange gode tips og idear til opplegg ute i skulen

Naturen som læringsarena

Gode hefter med tips til meir og betre undervisning og opplegg ute

Læring i friluft

Heilt sidan 1999 har interkommunale friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund medvite jobba for meir og betre undervisning og opplegg ute.

Gode praktiske tips og idear frå friluftsråd over heile landet har over tid blitt samla i ulike idehefter. Sunnmøre friluftsråd har vore bidragsytar i dette arbeidet sidan 1994!

Alle idehefta kan kjøpast lokalt i nettbutikken til Sunnmøre friluftsråd, eller direkte hos Friluftsrådenes Landsforbund

Klikk her for å bestille gjennom nettbutikken:forside_barnehageifriluft.jpg

Barnehage i friluft 2020

Heilt nytt idehefte frå Friluftsrådenes Landsforbund

Heftet kjem snart for sal i nettbutikken til friluftsrådet.

For nedlasting som pdf rapport  kan du klikke her: barnehageifriluft

Idebank på nett av undervisningsopplegga som er i hefta

Undervisningsopplagga som du finn i hefta under er no samla som ein digital idebank på nett.

Her kan du filtrere undervisningsopplegga på klassetrinn og fag.
 
Klikk her for å kome til idebanken "Naturen som læringsarena"
 
 • Idéhefte kroppsøving
 • Idéhefte Samfunnsfag
 • Idéhefte kunst og håndverk
 • Idéhefte mat og helse
 • Idéhefte norsk
 • Idéhefte matematikk
 • Idéhefte naturfag
 
Du kan også kjøpe hefta på nettbutikken til friluftsrådet: Naturen som læringsarena
2020-10-12-12.56.39.jpg

Lenke til rapportar som kan lastast ned

Friluftsrådet har ei eiga informasjonsside med rapportar som du kan laste ned som pdf-filer og skrive ut sjølv.

Her ligg mellom anna pdf versjon av hefta desse hefta til nedlasting:
 • Taubruer
 • Rumpetroll (1)
 • Hausting
 • Fysisk i friluft
(1) Det er ikkje lenger lov å samle froskeegg og rumpetroll utan løyve på grunn av smittsam og dødeleg amfibiesopp. Les meir her

Informasjonssida finn du her: Tips til uteskule/bhg og SFO

Vi har og ei informasjonsside med referat frå arbeidet med Lærande nettverk i friluft 2011-2018
Her finn du også mykje gode tips og idear - og mange velprøvde og gode oppskrifter for mat ute!

Klikk her for referatside: Lærande nettverk i friluft

Frå hausten 2019 jobbar friluftsrådet med eit nytt lærande nettverk med tema kajakk i skulen. Her kan du lese meir om kajakk i skulen