2019-11-12_13.32.56.jpg

På avstand er det ikkje alltid like lett å sjå forsøplinga, difor er det viktig å få registrert område som treng ein framtidig innsats!

Til deg som vil gjere ein innsats mot marin forsøpling

Sunnmøre friluftsråd og dei andre friluftsråda i landet, følgjer oppmodinga frå Hold Norge Rent om ikkje å arranger ryddeaksjonar eller dele ut utstyr (ryddepakkar) for rydding i fjøra inntil vidare. Også  reinhaldsverka oppmodar om å halde aktiviteten på miljøstasjonane på eit minimumsnivå. 

Ein viktig ting mange kan gjere, er å melde frå om område som treng å ryddast!


Er du ute i fjøra og ser mykje søppel der: Gå inn på ryddeportalen til Hold Norge Rent: 

https://holdnorgerent.no/ryddeportalen/ og registrer forsøpla område 

og/eller du kan sende ein e-post med bilete og kvar det er (gjerne merka av på eit kart) til: annhelen@friluftsraadet.no

Då kan vi vere klare til å rydde områda som er registrert så snart det blir mogleg igjen.
Takk for at du gjer det som er best for alle i denne situasjonen.

Det kan likevel vere råd å rydde i fjøra, for dei som kan oppbevare sekkane sjølv inntil vidare, eller har kapasitet i eigne søppeldunkar.

2019-11-12_13.35.51.jpg

På nært hald ser ein att det er ein stor jobb å få med alt som har drive inn med sjøen og blitt kasta på land over flomålet. Isopor, vindusviskar og mykje mykje meir...

På nært hald vert bildet eit anna

Gjer vel å registrer områder som må prioriterast og ta gjerne med det som du får plass til  i eigen dunk.